Header decorative image
Kir Żałobny

Ustawa "o praniu pieniędzy". Nowe obowiązki dla organizacji

Od 2001 r. obowiązuje Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2010 r., Nr 46, poz. 276). Dotyczy ona zabezpieczenia i zapobiegania nielegalnym transakcjom finansowym, zwłaszcza tym związanym ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Wśród instytucji, które mają obowiązek stosować procedury zabezpieczające są np. banki, domy maklerskie, ale także fundacje (od 2004 r.) i stowarzyszenia (od 2009 r.).

Te ostatnie znalazły się na tej liście po nowelizacji ustawy z 2009 r., a ich obowiązki obejmują m.in.
rejestrację transakcji powyżej 15 tys.euro. Przez transakcje można tu rozumieć m.in. wpłaty i wypłaty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, w tym przekazy pieniężne od osób fizycznych i
prawnych. W praktyce oznacza to, że wszystkie darowizny i dotacje wyższe niż 15 tys. euro organizacje powinny rejestrować u Głównego Inspektora Informacji Finansowej.

 

Z ustawy wynika, że organizacjami zobowiązanymi do jej stosowania, czyli ?instytucjami obowiązanymi? są również fundacje i stowarzyszenia. Ich obowiązki to:

  • stworzenie i przyjęcie procedury wewnętrznej polityki bezpieczeństwa finansowego organizacji - powinna ona zostać przyjęta (zatwierdzona) przez odpowiednie władze uchwałą (zgodnie ze statutem organizacji ? może to być np. zarząd);
  • wybranie osoby/osób odpowiedzialnych w organizacji za przestrzeganie i stosowanie procedury bezpieczeństwa finansowego - o tym, jaka osoba zostanie wybrana decyduje najczęściej zarząd (także w formie uchwały), jest to bowiem związane z zapewnieniem bezpieczeństwa finansowego organizacji, co mieści się w zakresie kompetencji zarządu ? zarządzanie majątkiem organizacji. Warto jednak sprawdzić w statucie, czy to na pewno decyzja zarządu i czy nie musi ona być potwierdzona przez inne władze organizacji;
  • wybrana przez organizację osoba/osoby muszą uzyskać certyfikat - w tym celu konieczne jest przejście e-learningowego szkolenia, które udostępnione zostało przez GIIF na stronie: http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/;
  • rejestracja transakcji powyżej 15 tys. euro - w tym także transakcji powiązanych, to znaczy takich, których suma jest wyższa niż 15 tys. euro (np. dotacja w trzech transzach).

Więcej informacji pod adresem: http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosci/578065.html

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter