Header decorative image
Kir Żałobny

"Uczę się i pomagam"

„Uczę się i pomagam” - to tytuł zadania publicznego, które Stowarzyszenie „Przystanek” zamierza realizować w ramach POKL – Europejskiego Funduszu Społecznego – poddziałanie 9.1.2.

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych będzie zastosowane dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Rudzie Śląskiej. Wprawdzie wnioskodawcą i liderem projektu jest Stowarzyszenie „Przystanek”, ale pomysłodawcą i partnerem przez duże „P” jest właśnie SP 14.

Oferta edukacyjna zawarta w projekcie jest skierowana do uczniów zdolnych oraz do tych, którzy potrzebują wsparcia w nauce. Realizowane będą zajęcia dydaktyczno - wychowawcze oraz rozwijające zainteresowania i zdolności dzieci. Będą także organizowane zajęcia z metod i technik uczenia się. Ponadto uczniowie uzyskają wsparcie psychologiczno - pedgogiczne z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb.

Niezwykle atrakcyjne dla uczniów będą wizyty studyjne i warsztaty edukacyjne, których realizację przewidziano w projekcie, między innymi wyjazdy do Warszawy (zajęcia w Centrum Nauki „Kopernik”) oraz Bielska - Białej (Wytwórni Filmów Rysunkowych) itd. Zgodnie ze strategią rozwoju stowarzyszenia, w której do celów priorytetowych należy „upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego”, w realizowanym projekcie nie zabraknie  działań związanych z tym tematem. Uczniowie nie tylko zostaną wyedukowani w tym zakresie, ale będą mogli organizować pomoc i wsparcie potrzebującym pod okiem trenerów - ”Liderów Wolontariatu”.

Będzie też realizowanych wiele działań uzupełniających, jak nakręcenie filmu, wykonanie prezentacji, wystawa plastyczna, konferencja podsumowująca. Projekt realizowany będzie przez okres 18 miesięcy, a rozpocznie się w styczniu 2014 r.

Oferta została pozytywnie oceniona pod względem merytorycznym i zatwierdzona do sfinansowania.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter