Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Szkolenie dotyczące profilaktyki

Szkolenie dotyczące profilaktyki

22-23 maja br. w sali sesyjnej Urzędu Miasta odbędzie się szkolenie dla dwóch 60-osobowych grup pedagogów i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Otrzymany po szkoleniu certyfikat umożliwia m.in. organizacjom pozarządowym startowanie w miejskich konkursach dotyczących profilaktyki.

Terminy szkoleń:
- pierwsza grupa: 22 maja w godz. 9:30- 16:00
- druga grupa: 23 maja w godz. 13:30- 20:00.

Zainteresowane osoby (jedna z organizacji + jedna rezerwowa) proszone są o zgłoszenie udziału i wskazanie dogodnego terminu.

Informacje dodatkowe i zapisy:
Elżbieta Wierzbicka i Justyna Zapotoczny – Pelak, Tel. 32 244 90 00 w. 3121
e – mail: profilaktyka@ruda-sl.pl

Tematyka szkolenia:

„Rodzina z problemem alkoholowym. Systemowe działania, diagnoza, terapia, pomoc psychoedukacyjna dziecku z rodziny z problemem alkoholowym”:
- pierwszy kontakt z osobą współuzależnioną,
- role dzieci w rodzinie z problemem uzależnienia od alkoholu,
- syndrom DDA,
- sposoby motywowania do terapii osób współuzależnionych.

„Przemoc w rodzinie. Rozpoznanie, diagnoza, niebieska karta, pierwsza interwencja. Pomoc dziecku z rodziny z problemem przemocy”.

Część zajęć warsztatowa:
- sytuacja osoby doznającej przemocy, w tym dziecka (cykle, mechanizmy),
- osoba stosująca przemoc (źródła, uwarunkowania, czynniki ryzyka, modele wyjaśniające, mechanizmy),
- procedury dotyczące pracy ze sprawcą i ofiarą,
- prawo, podstawowe przepisy: Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
- procedury interwencyjne: (Niebieska Karta),
- współpraca z innymi służbami,
- pomoc socjoterapeutyczna, psychologiczna, medyczna dziecku krzywdzonemu.

Podstawy profilaktyki, radzenie sobie z zagrożeniami, zabawy profilaktyczne, techniki pracy z dziećmi (do wykorzystania podczas np. Akcji Lato, czy Zima). Część zajęć warsztatowa.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter