Kir Żałobny

Rudzkie Stowarzyszanie Pomocy Ofiarom Przestępstw współorganizatorem śląskiego seminarium NGO

22 czerwca w Klubie Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt, ul. Warszawska 37 w Katowicach odbędzie się seminarium pod nazwą "Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie. Standardy w organizacjach
pozarządowych".

Seminarium realizowane jest w ramach projektu realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (FRSO), Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (SLLGO) oraz Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych (OFOP), którego celem jest wypracowanie i upowszechnienie standardów działania organizacji pozarządowych i procedur ich wdrażania. W czasie seminarium zostaną przedstawione zagadnienia związane z podnoszeniem standardów w organizacjach pozarządowych. Poruszymy również kwestie powołania Śląskiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

 

Zgłoszeń należy dokonywać drogą mailową na adres inkubator.dg@gmail.com w terminie do dnia 18 czerwca 2010 r.

 

Serdecznie zapraszamy
Piotr Drygała - Stowarzyszenie Zielone Zagłębie
Adam Podgórski - Rudzkie Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw

 

Program konferencji:

Miejsce: Klub Niezależnych Stowarzyszeń Twórczych Marchołt, ul. Warszawska 37, Katowice
10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników

11.00 - 11.15 Powitanie zaproszonych gości i uczestników

11.15 - 12.00 Jawnie, przejrzyście, odpowiedzialnie - Katarzyna Sadło, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

12.00 - 12.30 Dobre Praktyki funkcjonowania Rad Działalności Pożytku Publicznego - Przedstawiciel Małopolskiej Rady

12.30 - 12.40 Przedstawienie sposobów wyłaniania reprezentacji Trzeciego Sektora do Rady Działalności Pożytku  Publicznego Województwa Śląskiego - Piotr Drygała, Stowarzyszenie Zielone Zagłębie/Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych/Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych
Naszą intencją jest przedstawienie różnych spsobów budowania reprezentacji, tak aby na Śląskim FIP-ie, który ma odbyć się w wrześniu 2010 r. podjąć się wyzwania zbudowania śląskiego porozumienia na rzecz Rady. Uważamy, iż należy na początek ustalić takie porozumienie między organizacjami, a w następnym kroku przedłożyć je wraz z listami poparcia Marszłkowi.

12.40 - 13.00 Dyskusja i ustalenie dalszych działań

13.00 -13.20 Przerwa

13.20-14.00 Prezentacja dobrych praktyk i promocja Projektu Masz Głos - Masz Wybór - Alicja Kowalska, Stowarzyszenie Civitas/Dąbrowskie Forum Organizacji Pozarządowych

14.00 Zakończenie Konferencji

 

Po konferencji organizatorzy zapraszają na organizowane w tym dniu Targi Katowickich NGO.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter