Header decorative image
Kir Żałobny

Projekt podsumowany!

Projekt podsumowany!

Ponad 800 osób uczestniczyło w realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej projekcie „Ruda Śląska szansą dla wszystkich”. Dziś oficjalnie podsumowano sześcioletni okres realizacji tegóż projektu.  Z tej okazji na rudzkim rynku zorganizowano festyn połączony z koncertem. Na estradzie obok rudzkich zespołów pojawił się Kamil Bednarek.

Organizatorzy imprezy nie kryli zadowolenia z osiągniętych efektów. - Dzisiejszy koncert jest zwieńczeniem sześcioletniej pracy. Integruje osoby, które uczestniczyły w projekcie. Wiele z nich zostało zaangażowanych w organizację imprezy - począwszy od społeczności romskiej, a skończywszy na osobach niepełnosprawnych – podkreślał Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej. - Sam projekt przeszedł nasze oczekiwania. To szansa, którą daje się osobom często w jakiś sposób naznaczonym, wytykanym przez innych.  Jej uzupełnieniem jest pozytywny odbiór ich działań przez społeczność lokalną oraz możliwość znalezienia normalnej pracy – dodał.

Podczas imprezy, licznie przybyli na nowobytomski rynek rudzianie, jak i mieszkańcy miast ościennych mogli zobaczyć m.in. grupę tanecznę z Orzegowa - Kate Jakchove, zespół wokalny „Od serca” z Ośrodka Najświętsze Serce Jezusa, jak i zespoły Mstake oraz Terra Bite. Ponadto Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży "Pomocni" przygotowało animacje dla dzieci, przeprowadziło rodzinny konkurs wiedzy o Unii Europejskiej oraz zorganizowało występ zespołów "Gwiazdki Europy" i "Gwiazdy Europy". Gwiazdą wieczoru był Kamil Bednarek, znany wokalista reggae.

Impreza sprowadziła na rudzki rynek tysiące osób. Wśród nich nie zabrakło uczestników projektu realizowanego przez Miejski Ośródkę Pomocy Społecznej. - Projekt dał mi możliwość poznania nowych ludzi. Dowiedziałam się jak znaleźć pracę, jak się zaangażować i odnaleźć wśród innych – wymieniała Ewelina Haraśna z Orzegowa. - Przez dwa lata braliśmy udział w spotkaniach. Na każdym z nich wykonywaliśmy inne zadania.  Spędzaliśmy czas na malowaniu, rzeźbieniu, wykonywaliśmy odlewy – dodała.

W projekcie „Ruda Śląska szansą dla wszystkich” udział wzięło 847 osób, w tym między innymi rodziny wieloproblemowe, osoby bezrobotne, niepełnosprawne i młodzież w wieku 15 - 25 lat. Każdy z uczestników projektu zawierał umowę z pracownikiem socjalnym, w której określone były sposoby współdziałania w rozwiązywaniu problemów osoby znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

Na szczególną uwagę zasługują trzy Programy Aktywności Lokalnej (PAL): dla Osiedla Kaufhaus, dla dzielnicy Orzegów i dla usamodzielnianych wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych „Ekstra – klasa”. - Działania w ramach PAL miały na celu rozwój społeczności lokalnych, zacieśnienie więzi sąsiedzkich m.in. poprzez rozwijanie swoich zainteresowań, poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego czy wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne – mówi Aleksandra Majowska z MOPS, koordynator projektu.

Osoby biorące udział w wymienionych programach angażowały się w różnego rodzaju zajęcia m.in. wspólne remonty klatek schodowych, obchody Europejskiego Dnia Sąsiada, wspólne wyjazdy i imprezy integracyjne. Podczas spotkań świetlicowych odbywały się zajęcia plastyczne, manualne, dyskusje i spotkania z ciekawymi ludźmi. Na osiedlu Kaufhaus z inicjatywy mieszkanek osiedla powstała grupa samopomocowa, której spotkania przybrały nazwę „Babskie klachy”, zaś w Orzegowie przy parafii pw. Michała Archanioła z inicjatywy uczestników programu powstaje boisko do piłki plażowej.

W ramach projektu „Ruda Śląska – szansą dla wszystkich” wydano 810 zaświadczeń o ukończeniu zajęć w Klubie Integracji Społecznej i 501 zaświadczeń o ukończeniu kursu zawodowego przez uczestników projektu. Kontraktem socjalnym objęto 649 osób, a 140 osób programami aktywności lokalnej. Wsparciem w projekcie objęto 96 rodzin wieloproblemowych.

W ciągu ostatnich sześciu lat Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej uzyskał dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 8 729 338,37 zł. Bez dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego nie byłoby możliwe zastosowanie kompleksowych programów i wzbogacenie form wsparcia dotychczas oferowanych przez Ośrodek.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter