Header decorative image
Kir Żałobny

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces tworzenia i konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022.

Organizacje pozarządowe z terenu miasta swoje propozycje do projektu Programu Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 3 września 2021 r.

Po zebraniu wszystkich propozycji i uwag wniesionych przez organizacje, projekt Programu Współpracy zostanie poddany konsultacjom społecznym oraz przedstawiony Powiatowej Radzie Działalności Pożytku Publicznego w Rudzie Śląskiej - w celu wyrażenia opinii.

Pobierz projekt Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2022 (plik doc, 307 KB).

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter