Header decorative image
Kir Żałobny

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces konsultacji Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.

Organizacje pozarządowe z terenu naszego miasta swoje propozycje do projektu Programu Współpracy mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 2017 r. W sierpniu propozycje te zostaną przesłane do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje i uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok.

We wrześniu br. na spotkaniu zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych zostanie  on przedstawiony przedstawicielom rudzkiego trzeciego sektora.

Projekt Programu Współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter