Header decorative image
Kir Żałobny

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Program Współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

Miasto Ruda Śląska rozpoczyna proces tworzenia i konsultacji Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.

Organizacje pozarządowe z terenu miasta swoje propozycje do projektu Programu mogą zgłaszać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub poczty elektronicznej (um_ngo@ruda-sl.pl) do 31 lipca 2016 r. W sierpniu propozycje NGO zostaną przesłane do właściwych merytorycznie komórek organizacyjnych Urzędu Miasta.

8 września 2016 r. na spotkaniu zespołu doradczo - inicjatywnego ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz przedstawicieli grup branżowych przedstawiony zostanie wstępny projekt Programu. W oparciu o wniesione przez organizacje pozarządowe propozycje i uwagi przygotowany zostanie projekt Programu współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter