Header decorative image
Kir Żałobny

Program "Młodzież w Działaniu" 2007 - 2013

 

Program "Młodzież w Działaniu" rozpoczął się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku, a wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku.

 

Program ?Młodzież w Działaniu? to program Unii Europejskiej skierowany do młodych ludzi w wieku od 13 do 30 lat oraz do pracowników młodzieżowych, wspierający uczestnictwo w kształceniu pozaszkolnym, czyli edukacji nieformalnej. Umożliwia nawiązywanie kontaktów międzynarodowych i wymianę doświadczeń. Zachęca do podejmowania różnorakich działań na rzecz społeczności lokalnej, służących również indywidualnemu rozwojowi. Promuje ideę zjednoczonej Europy.

 

Program ?Młodzież w Działaniu? rozpocznie się w 2007 i potrwa do 2013 roku. Będzie bazował na doświadczeniach Programów: MŁODZIEŻ (YOUTH), Młodzież Dla Europy (Youth for Europe) i Wolontariat Europejski (European Voluntary Service), a także na konsultacjach z beneficjentami i dokumentach wspólnotowych dotyczących kierunków rozwoju polityki młodzieżowej.

 

Priorytety Programu ?Młodzież w Działaniu?:

 • Aktywne obywatelstwo europejskie,
 • Aktywne uczestnictwo młodzieży,
 • Różnorodność kulturowa,
 • Włącznie młodzieży z mniejszymi szansami w działania Programu i w proces kształcenia nieformalnego.

Akcja 1. ? Młodzież dla Europy

Akcja 1.1. ? Wymiana Młodzieży
Wspiera spotkania młodzieży (w wieku 13 ? 25 lat) z krajów europejskich w celu wzajemnego poznania, przedyskutowania interesujących tematów, zrealizowania wspólnych przedsięwzięć.

Akcja 1.2. ? Inicjatywy Młodzieżowe
Stwarza możliwość zrealizowania działań służących społeczności lokalnej. Akcja przeznaczona jest dla młodych ludzi w wieku 18 ? 30 lat. Możliwe będzie również realizowanie działań przez młodzież w wieku 15 - 17 lat pod warunkiem zaangażowania w projekt pełnoletniego doradcy.

Akcja 1.3. ? Projekty demokracji młodzieżowej
Akcja wspiera działania promujące uczestnictwo młodzieży w życiu demokratycznym na poziomie lokalnym, krajowym lub międzynarodowym. Jest skierowana do osób w wieku od 13 do 30 lat.

 

Akcja 2. ? Wolontariat Europejski

Umożliwia wysyłanie młodych ludzi jako wolontariuszy do pracy przy różnych projektach zagranicznych (ekologicznych, socjalnych, kulturalnych, itp.) oraz goszczenie wolontariuszy z innych krajów europejskich w polskich organizacjach i instytucjach non-profit. Projekty Wolontariatu Europejskiego mogą być realizowane indywidualnie lub grupowo przez młodych ludzi w wieku 18 ? 30 lat. W wyjątkowych sytuacjach w projektach Wolontariatu będzie mogła uczestniczyć młodzież od 16 roku życia.

 

Akcja 3. ? Młodzież w świecie

Umożliwia współpracę pomiędzy młodzieżą z Krajów Programu i Krajów Partnerskich. Wspiera m.in. organizację wymian z młodymi ludźmi z państw sąsiadujących z rozszerzoną Europą, a także z innych krajów świata.

 

Akcja 4. ? Systemy wspierania młodzieży

Akcja pomaga wszystkim, którzy są zaangażowani w działalność młodzieżową, w przygotowywanie i realizację projektów w ramach Programu ?Młodzież w Działaniu?. Wspiera działania organizacji zaangażowanych w promowanie aktywnego obywatelstwa na poziomie międzynarodowym. Oferuje szkolenia, seminaria i staże dla pracowników młodzieżowych. W Akcji 4. może uczestniczyć zarówno młodzież jak i osoby pracujące z młodymi ludźmi bez względu na wiek.

 

Akcja 5. ? Współpraca europejska w zakresie polityki młodzieżowej

Wspiera dialog młodzieży z osobami odpowiedzialnymi za kreowanie polityki młodzieżowej w Europie. Umożliwia m.in. organizację seminariów dotyczących współpracy w tej dziedzinie.

 

W Programie "Młodzież w Działaniu" wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie krajowym można składać pięć razy w roku:

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 maja a 30 września - 1 lutego;
 • dla projektów rozpoczynających się między 1 lipca a 30 listopada - 1 kwietnia;
 • dla projektów rozpoczynających się między 1 września a 31 stycznia - 1 czerwca;
 • dla projektów rozpoczynających się między 1 grudnia a 30 kwietnia - 1 września;
 • dla projektów rozpoczynających się między 1 lutego a 31 lipca - 1 listopada.

Wnioski o dofinansowanie projektów na poziomie europejskim można składać trzy razy w roku:

 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 lipca a 20 listopada - 1 lutego
 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 listopada a 30 marca - 1 czerwca
 • dla projektów rozpoczynajacych się między 1 stycznia a 31 lipca - 1 września.

Formularze wniosków dostępne są na stronie:

http://www.mlodziez.org.pl/index.php/ida/18?idf=234&page=1

 

Na razie są to angielskie wersje wnioksów o fundusze. Wkrótce pojawią się w polskiej wersji językowej. Wnioskodawcy mogą stosować wersję angielską wniosków, którą jednak należy wypełnić po polsku (Akcja 1, 2, 4 i 5). Wnioski o fundusze w ramach Akcji 3 (Młodzież w Świecie) należy wypełniać w języku angielskim, chyba że w czasie projektu językiem roboczym jest język polski.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter