Kir Żałobny

Prace nad strategią rozwoju miasta

Prace nad strategią rozwoju miasta

Miasto Ruda Śląska rozpoczęło prace nad Strategią Rozwoju Miasta Ruda Śląska na najbliższe 15 lat. Strategia to kluczowy dokument planistyczny, wyznaczający cele i kierunki rozwoju Miasta w dłuższej perspektywie czasowej. Strategia Rozwoju Miasta będzie szeroko konsultowana z mieszkańcami, jednak zanim ten dokument powstanie, już teraz, na etapie prac nad diagnozą społeczno-gospodarczą miasta, zapraszamy do wypełnienia ankiety, która będzie źródłem informacji o tym, jak mieszkańcy postrzegają nasze miasto, jakie powinny być kierunki jego rozwoju.

Zależy nam na tym, aby jak najwięcej mieszkańców Rudy Śląskiej wzięło udział w badaniach, dlatego zachęcam do wypełnienia ankiety wszystkich osób związanych ze środowiskiem NGO w Mieście. Proszę również o przekazanie informacji o przeprowadzanym badaniu ankietowym Państwa rodzinom, krewnym i znajomym. Ankieta on-line dostępna jest na stronie internetowej Miasta: http://www.rudaslaska.pl/strategia
 
Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące opracowywanej Strategii Rozwoju Miasta można przesyłać do Wydziału Rozwoju Miasta na adres fundusze@rudaslaska.pl

 
 
 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter