Kir Żałobny

PO FIO 2010 - ogłoszenie konkursu

 

Wysokość środków na finansowanie PO FIO w roku 2010 wynosi 60.000.000,00 zł, w tym 57.600.000,00 zł przeznaczono na dotacje, zaś 2.400.000,00 zł przeznaczono na obsługę techniczną. Jednocześnie, środki przeznaczone na dotacje w 2010 r. pomniejszone zostaną o zobowiązania Ministra Pracy i Polityki Społecznej, związane z koniecznością przekazania II transzy dotacji podmiotom realizującym projekty dwuletnie zapoczątkowane w 2009 r. i wynoszą ok. 39.932.000,00 zł.

 

Maksymalny czas realizacji projektu:
- projekty realizowane w 2010 r., tzw. projekty ?jednoroczne": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2010 r .
- projekty realizowane w latach 2010-2011, tzw. projekty ?dwuletnie": od 1 czerwca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r.

 

Termin składania wniosków: od 8 stycznia 2010 r. do 15 lutego 2010 r.

 

W konkursie ogłoszonym w ramach PO FIO, należy złożyć wniosek w wersji elektronicznej wypełniony w generatorze wniosków oraz wniosek w wersji papierowej. Do wersji papierowej należy załączyć wymagany załącznik. Generator wniosków jest dostępny na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ lub www.crzl.gov.pl. Wniosek należy wypełnić w języku polskim i przesłać do dnia 15 lutego 2010 r.

 

Jeden, podpisany egzemplarz wniosku wraz z wymaganym załącznikiem (każdy wniosek powinien zostać trwale połączony z załącznikiem) należy wysłać pocztą do dnia 15 lutego 2010 r. na podany poniżej adres Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich lub złożyć osobiście w wymaganym terminie, za potwierdzeniem odbioru (w zapieczętowanej kopercie) w siedzibie CRZL.

 

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej http://www.pozytek.gov.pl/ oraz http://www.crzl.gov.pl/

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter