Header decorative image
Kir Żałobny

***PEAD 2008 - zaproszenie do współpracy***

 

Warunkiem ubiegania się o partnerstwo w programie PEAD jest spełnienie przez lokalną organizację pozarządową niżej wymienionych wymogów:

  1. Umowa najmu lub inny dokument potwierdzający formalne prawo korzystania z pomieszczeń wskazanych adresowo w umowie.
  2. Zaświadczenie lub decyzja lokalnej Stacji Sanitarno ? Epidemiologicznej dopuszczająca wskazane w umowie pomieszczenia do przechowywania żywności oraz w przypadku przyjmowania artykułów żywnościowych wymagających warunków chłodniczych /sery/ potwierdzenie w w/w dokumentacjach z SANEPID-u faktu posiadania sprawnych urządzeń chłodniczych /lodówki, komory chłodnicze/ itd.
  3. Posiadanie zweryfikowanej przez lokalny Ośrodek Pomocy Społecznej listy osób uprawnionych do korzystania z pomocy w ramach programu PEAD.
  4. Aktualny dokument KRS oraz prawidłowo wypełniona Karta Odbiorcy.
  5. Decyzja Zarządu organizacji partnerskiej wskazującej imiennie osobę, która będzie uprawniona w imieniu tej organizacji do pełnienia roli koordynatora, czyli osoby odpowiedzialnej za wywiązanie się z treści podpisanej Umowy.

 

Zgłoszenia można przesyłać poczta na adres: Śląski Bank Żywności, ul. Kłodnicka 54 a,
41-706 Ruda Śląska ? Halemba do dnia 20.12.2007 r.

 

Informacje udzielane będą pod numerem tel. (032) 2425-255 lub kom. 0509 230 947 oraz 0515 277 352 (Prezes Zarządu Jan Szczęśniewski lub koordynatorzy ds. PEAD Irena Ogonowska lub Stefania Graziadei ? Darmas).

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter