Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Ostatni nabór w ramach Komponentu III ? Równe szanse i integracja społeczna Funduszu dla Organizacji Pozarządowych

 

Do udziału w konkursie zaprasza się organizacje pozarządowe spełniające kryteria określone w ?Podręczniku Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ? Komponent II i Komponent III? znajdującym się na stronie www.funduszngo.pl. Wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują w zakładce Równe szanse i integracja społeczna, w Dokumentach do pobrania Nabór III.

Nabór wniosków rozpoczął się 27 stycznia 2009 r. Termin zakończenia naboru upływa 27 marca 2009 r.

 

Miejsce składania wniosków:

ECORYS Polska Sp. z o.o.

ul. Racławicka 146,

02-117 Warszawa.

 

Wnioski należy składać pod wyżej wskazany adres: do 27 marca 2009 r. do godz. 17.00 osobiście lub pocztą (decyduje data stempla pocztowego). 

 

KURS EURO  obowiązujący w trakcie 3  do Komponentu III ? Równe szanse i integracja społeczna:
  1? = 4,2976 zł *  
*  kurs kupna wg. NBP z dnia 27 stycznia 2009 r.

 

Budżet przewidziany w trzeciej edycji konkursu to 2 600 0000 euro plus środki niewykorzystane w poprzednich naborach. Informacja o ostatecznej puli środków do rozdysponowania zostanie podana przed ogłoszeniem wyników naboru, po rozliczeniu pierwszego kwartału 2009 r. dofinansowanych i realizowanych już projektów i po rozliczeniu projektów, które zostaną do tego czasu zakończone.

Szczegółowe informacje związane z procedurą wnioskowania dostępne są na oficjalnej stronie internetowej www.funduszngo.pl w zakładce Równe szanse i integracja społeczna oraz pod numerem telefonu +48 22 339 36 36.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter