Kir Żałobny

---Nowelizacja ustawy o pożytku publicznym podpisana przez Prezydenta R.P.---

 

Najważniejsze zmiany w ustawie dotyczą m.in. definicji organizacji pozarządowych, statusu OPP (m.in. nowe wymagania przy rejestracji, sankcje za braki sprawozdań), form współpracy organizacji pozarządowych z samorządem terytorialnym i władzami centralnymi (np. powołanie gminnych, powiatowych i wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego, możliwość uchwalania wieloletnich programów współpracy samorządu z organizacjami, przeprowadzenia konsultacji z organizacjami przed uchwaleniem programu współpracy), działalności odpłatnej pożytku publicznego, konkursów ofert.

 

Więcej informacji dotyczących zmian w ustawie w rozmowie z Marcinem Dadelem, członkiem Rady Działalności Pożytku Publicznego

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter