Header decorative image
Kir Żałobny

NGO Project Pipeline

 

W ramach NGO PROJECT PIPELINE oferujemy organizacjom pozarządowym:

  • fachowe porady przy realizacji projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych,
  • usługi doradcze w zakresie sporządzania i weryfikacji dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków o dofinansowanie ciekawych inicjatyw społecznych ze źródeł zewnętrznych (w tym m.in. dokumenty takie jak: wniosek o dofinansowanie, studium wykonalności / biznes plan, raport o oddziaływaniu na środowisko),
  • bazę wiedzy z zakresu finansowania zewnętrznego,
  • wsparcie merytoryczne dla ciekawych, innowacyjnych projektów,
  • forum wymiany doświadczeń i poszukiwania Partnerów.

Zainteresowane udziałem w projekcie organizacje pozarządowe oraz organizacje pożytku publicznego prosimy o wypełnienie karty uczestnika dostępnej na stronie projektu http://ngoprojectpipeline.ct.biz.pl oraz o przesłanie jej do Biura Projektu
- drogą mailową (biuro@polib.pl) lub
- pocztą tradycyjną (ul. Rolna 14, 40 ? 555 Katowice).


Biuro Projektu
Polski Instytut Biznesu
tel. 32 203 20 53
tel.kom. 501 406 096
e-mail: pipeline@polib.pl

www.ngoprojectpipeline.ct.biz.pl

 

Projekt  NGO PROJECT PIPELINE jest realizowany przez Polski Instytut Biznesu w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Projekt współfinansowany ze środków rządowych w ramach Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.


Uczestnik projektu nie pokrywa żadnych kosztów związanych z udziałem w projekcie doradczym.

 

NGO Project Pipeline

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter