Header decorative image
Kir Żałobny

***Konsultacje społeczne 2007***

 

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych nad przyszłorocznym kształtem obszarów priorytetowych zawartych w Programie Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi na rok 2008 oraz ewentualnymi zmianami form współpracy finansowej i pozafinansowej zawartymi w Karcie Współpracy Miasta Ruda Śląska z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego (Uchwała Nr 46/IV/2006 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 22.12.2006r.), uprzejmie proszę o odesłanie wypełnionej ankiety konsultacyjnej drogą elektroniczną (e-mail: op@ruda-sl.pl.), listowną (41-709 Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6, Urząd Miasta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych / pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. organizacji pozarządowych) lub osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców (parter Urzędu Miasta) w terminie do końca sierpnia br.

 

Druki Karty Współpracy i Programu Współpracy na rok 2007 zostały przekazane wszystkim rudzkim organizacjom drogą elektroniczną lub pocztową na początku br. Wymienione akty prawne znajdują się w formie elektronicznej na stronie internetowej http://www.ruda-sl.pl ? Urząd Miasta - Samorząd ? Organizacje Pozarządowe ? Przydatne Akty Prawne lub stronie BIP (Rada Miasta ? Uchwały Rady Miasta ? Uchwały Rady Miasta 2006 ? Sesja Rady Miasta 22.12.2006 ? Nr 46/IV/2006).

 

Zadania priorytetowe na rok 2008 zostaną określone w trakcie wrześniowych spotkań grup branżowych z przedstawicielami władz miejskich.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter