Header decorative image
Kir Żałobny

Konferencja: "Trzeci sektor - to działa"

 

Konferencja realizowana jest w ramach projektu: "Centrum Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorczości" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Konferencja odbędzie się 17 listopada 2009 r w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Rudzie Śląskiej

 

Program konferencji:

 

9:30 - 10:00 Rejestracja gości

 

10:00 - 10:15 Powitanie gości i rozpoczęcie konferencji

 

10:15 - 10:30 Przedstawienie założeń projektu - Beata Płaczek Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej

 

10:30 - 10:50 Wykorzystanie technik zarządzania w podmiotach ekonomii spolecznej - dr Olaf Flak - Górnośląska WYższa Szkoła Przedsiębiorczości im. K. Goduli w Chorzowie

 

10:50 - 12:30

1. Patrycja ROjek - Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej - Stowarzyszenie Wspierania Działań Twórczych Unikat w Katowicach

2. Norbert Rózga - Dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej

3. Rafał Szpak - Kierownik Klubu Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej, Anna Rucińska - Starszy Pracownik Socjalny - Klub Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej

4. Ryszard Korab - Prezes Zarządu Gliwickiego Stowarzyszenia Taneczno Sportowego "SZOK Gliwice"

 

12:30 Zakończenie konferencji.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter