Header decorative image
Kir Żałobny

„Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”

„Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej”

ZAPRASZAMY RUDZKIE PODMIOTY EKONOMII SPOLECZNEJ
DO SKORZYSTANIA Z BEZPŁATNYCH USŁUG SZKOLENIOWYCH, DORADCZYCH ORAZ COACHINGU I PUNKTU INFORMACYJNEGO

Kto może korzystać z pomocy w ramach projektu?
Podmioty ekonomii społecznej zarejestrowane na terenie województwa śląskiego nie prowadzące działalności gospodarczej, tj:
- spółdzielnie socjalne, spółdzielnie pracy, spółdzielnie inwalidów i niewidomych,
- organizacje pozarządowe
- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r. z późn. zm.).

Projekt „Inqbator  - Ośrodek Wsparcia Instytucji Ekonomii Społecznej” to:
- inkubowanie podmiotów ekonomii społecznej poprzez zapewnienie infrastruktury technicznej – Inqbator czynny w godz. 8.00-16.00 w siedzibie naszej Instytucji od poniedziałku do piątku.
- Punkt Informacyjny – czynny w godz. 11.00 -16.00 od poniedziałku do piątku.
- szkolenia zgodnie z harmonogramami,
- doradztwo i coaching  zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem,

Jednocześnie informujemy, że w ramach projektu można korzystać z bezpłatnego doradztwa prawnego, dyżur prawnika w każdą środę w godz. 12.00-16.00 w siedzibie naszej Instytucji.

Szczegółowe informacje nt. szkoleń, doradztwa i coachingu dostępne są na stronie internetowej projektu: www.rarinwestor.pl/inqbator oraz w BIURZE PROJEKTU.

Biuro projektu:
Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor” Sp. z o.o.
ul. Wolności 6, 41-700 Ruda Śląska
Tel: 032 243 69 31, fax: 032 248 77 86 w.28
bp@rarinwestor.pl, www.rarinwestor.pl

Projekt „Inqbator – Ośrodek Wspierania Instytucji Ekonomii Społecznej” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 7.2.2

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter