Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Informator o rudzkich NGO

Informator o rudzkich NGO

We wrześniu tego roku planowane jest wydanie informatora na temat działalności rudzkich organizacji pozarządowych. Jego celem  jest zaprezentowanie działań trzeciego sektora naszym mieszkańcom oraz zachęcenie rudzian do większej aktywności społecznej.

 Prosimy o przesłanie do 27 czerwca 2014 r. na adres mailowy: um_ngo@ruda-sl.pl:

a) informacji dotyczących Państwa organizacji, które zostaną wykorzystane w wydawnictwie. Maksymalna objętość -  1 strona  A4, (np. rok rozpoczęcia działalności, czy posiada status OPP i od kiedy, adres strony www, najważniejsze cele,  przykładowe działania, kto jest ich odbiorcą, przynależność do   federacji polskich lub  zagranicznych, osoby wyróżniające się w działalności, główne działania planowane na 2015 rok wraz terminem ich realizacji),

b) maksymalnie trzech zdjęć do wykorzystania w publikacji z podaniem ich autora, tytułu (może to być np. nazwa zamieszczonego na zdjęciu wydarzenia),

c) logo organizacji (o ile takie istnieje).

W formie papierowej – również do 27 czerwca prosimy dostarczyć zgodę autora na bezpłatne wykorzystanie fotografii w informatorze. Dokument ten musi  zawierać następujące informacje: miejsce i datę jego sporządzenia; oświadczenie że jest się autorem danego zdjęcia; formułę wyrażającą zgodę na wykorzystanie zdjęć w informatorze wydanym przez Urząd Miasta Ruda Śląska, czytelny podpis.

W informatorze znajdą się te organizacje, które w terminie nadeślą informacje na swój temat.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter