Header decorative image
Kir Żałobny

Informacja o ustanowieniu kuratora

 

 

W związku z zarządzeniem Sądu Rejonowego w Gliwicach Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 8 kwietnia 2009 r. Sygn akt GL. X Ns. Rej. KRS 2575/09/926 informuje się o ustanowieniu dla nieznanego uczestnika postępowania Stowarzyszenia Miłośników Internetu ?Idea Net? kuratora procesowego w osobie Marcina Różyckiego do zastępowania uczestnika postępowania w sprawie o rozwiązanie stowarzyszenia.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter