Header decorative image
Kir Żałobny

Imprezy w MBP

Imprezy w MBP

Plan imprez Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rudzie Śląskiej
na październik  2014:

Twoje życie w Twoich rękach”, „Jak mówić, aby być zrozumianym i dlaczego warto być tolerancyjnym” - edukacja antydyskryminacyjna i stereotypy.
Warsztaty dla uczniów kl. IV-VI SP nr 36  prowadzone przez pedagoga - Annę Tkocz.
2014-10-01, 08, godz. 12.45
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Klub Babci i Wnusia
2014-10-01, 08, 15, 22, 29, godz. 9.00-11.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Język niemiecki
2014-10-01, 08, 15, 22, 29,  godz. 16.00-17.00
Język rosyjski
2014-10-01, 08, 15, 22, 29, godz. 17.00-18.00
Język angielski
2014-10-03, 10, 17, 24, 31, godz. 16.30-17.30
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

„Twoje życie w Twoich rękach”
Projekcja filmu „Obietnica” połączona z prelekcją psychologa z Ośrodka Terapii Uzależnień na temat nałogów.
2014-10-02, godz. 9.00
Biblioteka Centralna – Oddział dla Dzieci, Wirek
Tel. 242 05 86

Zbiórki harcerskie (ZHP)
2014-10-02, 09, 16, 23, 30, godz. 16.00-19.00 
– Zuchy
2014-10-03, 10, 17, 24, 31, godz. 16.00-19.00
– Harcerze
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Zajęcia malarskie grupy artystycznej „Inspiracje”
2014-10-02, 09, 16, 23, 30, godz. 16.15-18.45
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Spotkanie z Bronisławem Wątrobą autorem śląskich fraszek
2014-10-03, godz. 16.30
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Twoje życie w Twoich rękach”
Zbiórki harcerskie jako alternatywa spędzania wolnego czasu. Tematyka otwartych zbiórek propagująca styl życia wolny od uzależnień oraz budujący pozytywne relacje z innymi ludźmi.
2014-10-03, 10, 17, 24, 31, godz. 17.30
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Ostatni dzwonek” – warsztaty teatralne prowadzone przez aktorów Teatru Profilaktyki i Edukacji MASKA o konsekwencjach picia alkoholu i palenia papierosów dla uczniów kl. IV SP nr 2.
2014-10-03, godz. 9.00
Filia nr 21, Bykowina
Tel. 242 78 83

„A imię jego 44, a jego liczba 63” - program poetycko-muzyczny w 70 rocznicę zakończenia Powstania Warszawskiego.
2014-10-03, godz. 17.00
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92 

Warsztaty informatyczne (ZHP)
2014-10-03, 10, 17, 24, godz. 16.00-19.00  
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Zajęcia psychospołeczne 
2014-10-03, 10, 17, 24, 31, godz. 11.30-14.30 (grupa A)
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Mnemotechniki dla osób starszych- doskonalenie pamięci
2014-10-03, 10, 17, 24, 31, godz. 9.00-11.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Dyskusyjny Klub Książki – Klub Literacki – BARWY.
W programie dyskusja o literaturze współczesnej: Mariusz Szczygieł „Niedziela, która zaczyna się w środę”, Turniej Jednego Wiersza oraz Warsztaty Literackie.
2014-10-03, godz. 18.00
Filia nr 16, Ruda
Tel. 248 13 18

Fitness 45+z Justyną
2014-10-04, 11, 18, 25, godz. 10.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Góry  - dotknięcie pustki czy pełni ?” -  o pasji wspinaczkowej i zamiłowaniu do górskich wędrówek opowie ksiądz proboszcz parafii św. Michała Archanioła Ryszard Nowak.
2014-10-06, godz. 19.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Złoty środek, czyli spotkania z jogą”
Zajęcia prowadzone przez Grażynę Kotlorz (karnet - 60 zł, pojedyncze wejście – 25 zł)
2014-10-06, 13, 20, 27, godz. 17.00-18.00
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92

Spotkanie członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Rudzie Śląskiej
2014-10-06, 13, 20, 27, godz. 12.00
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Gimnastyka zdrowotna
2014-10-06, 13, 20, 27 
grupa A - godz. 9.00-9.45
grupa B - godz. 10.00-10.45
grupa C - godz. 11.00-11.45
2014-10-02, 09, 16, 23, 30,  godz. 9.00-9.45
– grupa zamknięta.
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Kółko Skata (ZHP)
2014-10-06, 13, 20, 27,  godz. 16.00-19.00 
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Zespół Muzyczny (ZHP)
2014-10-06, 13, 20, 27, godz. 16.00-19.00 
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Tenis stołowy (ZHP)
2014-10-06, 13, 20, 27  w godz. 10.00-13.00  
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Liga Play Station (HP)
2014-10-06, 13, 20, 27  w godz. 10.00-13.00  
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Stop uzależnieniom” – warsztaty dla młodzieży z gimnazjów i szkół średnich prowadzone przez psychoterapeutkę Marię Kruczek.
2014-10-07, 08, godz. 10.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Perfekcyjna Pani Domu.
2014-10-07, 14, 21, 28, godz. 10.00-12.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Warsztaty artystyczne w różnych grupach tematycznych (Rękodzieło).
2014-10-07, 14, 21, 28, godz. 16.15-18.45
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych (Pro Ethica)
Zajęcia informatyczne
2014-10-07, 14, 21, 28, godz. 15.00-17.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Dziękuję nie palę” – prelekcja dla uczniów klas II Gim nr 11 połączona z projekcją filmu „Nikotyna legalny narkotyk”
2014-10-08, godz. 9.00
Biblioteka Centralna – Oddział dla Dzieci, Wirek
Tel. 242 05 86

„Światowy Dzień Poczty - Dzień Filatelisty 2014” – spotkanie czytelników i hobbystów.
2014-10-09, godz. 17.00
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92

Wystawy walorów filatelistycznych :
-„50 lat Koła nr 4 Polskiego Związku Filatelistycznego przy KWK Halemba”
-„Stanisław Wieczorek – Pro Memoria”.
2014-10-09 do 2014-11–29
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 05 86

„Ekologiczna żywność – zdrowa dieta”
Prelekcja  oraz degustacja soków. Organizator - Stowarzyszenie Nasz Orzegów.
2014-10-10, godz. 16.30
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci”
2014-10-11, 25 godz. 9.30-11.30
Biblioteka Centralna – Oddział dla Dzieci, Wirek
Tel. 242 05 86

„Album Orzegowski”
Prezentacja zdjęć przedstawiających świetność przedwojennego Orzegowa. Współorganizator : Towarzystwo Miłośników Orzegowa.
2014-10-11, godz. 19.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Ożywić przedmiot” – warsztaty lalkarskie, prezentacja form teatralnych, inscenizacje, nauka animacji.
2014-10-11, godz. 9.30
Biblioteka Centralna – Oddział dal Dzieci
Tel. 242 05 86

„Dobranoc” – cykl wykładów i warsztatów plastycznych dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej.
2014-10-13 do 2014-10-17, godz. 10.00-12.00
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92

„Zielona Ruda” – pogadanka na temat zasobów przyrody w Rudzie Śląskiej z wykorzystaniem książki „Z Rudą po zielonej Rudzie”
2014-10-15, godz. 15.00
Filia nr 4, Nowy Bytom
Tel. 248 51 61

Klub Plastyczny Rudzik
„Jarzębinowe cuda…” – zajęcia plastyczne dla dzieci.
2014-10-15, godz. 16.00
Filia nr 16, Ruda
Tel. 248 13 18

Stowarzyszenie Pszczelarzy w Rudzie Śląskiej
2014-10-15, godz. 16.00 – 18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Malatura. Dyskusyjny Klub Sztuki.
Pejzaż w malarstwie polskim.
2014-10-15, w godz. 11.00-13.00
Mała Galeria
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03


„Człowiek przez duże C” – wystawa opracowana przez Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej przedstawiająca fragmenty biografii Jana Karskiego. Legendarnego kuriera Polskiego Państwa Podziemnego. W czasie prezentacji wystawy odbędzie się prelekcja prowadzona przez pracownika Instytutu przybliżająca sylwetkę profesora Karskiego.’
2014-10-16 do 2014-10-30, godz. 11.00-18.00, soboty 11.00-15.00
Filia nr 21, Bykowina
Tel. 242 78 83

Spotkanie z Barbarą i Adamem Podgórskimi autorami najważniejszej publikacji książkowej dotyczącej etymologii nazwy Orzegów.
2014-10-16, godz. 17.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Kino w bibliotece”
Projekcja filmu „Pokłosie” z audiodeskrypcją polecana szczególnie osobom z dysfunkcją wzroku.
2014-10-17, godz. 17.00
Biblioteka Centralna – Galeria, Wirek
Tel. 242 05 86

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Przez pustynię prawdy”  - poetyckie widowisko w wykonaniu uczniów Teatru Scena Muzyczna pod opieką Katarzyny Bismor i Karoliny Kaliskiej-Skrabani na temat zniewolenia nałogami.
2014-10-17, 24, godz. 12.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Spotkanie z reżyserem Gerwazym Regułą twórcą lubianych komedii Droga do raju, Los chłopacos.
Gerwazy Reguła był także współreżyserem głośnego filmu „Angelus” o tworzącej na Śląsku okultystycznej grupie janowskiej .
2014-10-17, godz. 17.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Dyskusyjny Klub Książki Dialog
Andrzej Czcibor-Piotrowski „Rzeczy nienasycone”
2014-10-17, godz. 18.00
Filia nr 16, Ruda
Tel. 248 13 18

„Dobranoc”  - wystawa powarsztatowa instalacji artystycznej („lampionu miejskiego”) w przestrzeni publicznej przed budynkiem Filii nr 18.
2014-10-18 do 2014-11-16
Filia nr 18, Halemba
Tel. 242 67 92

Zgaduj zgadula” – konkurs dla dzieci z wiedzy ogólnej.
2014-10-22, godz. 16.30
Filia nr 13, Godula
Tel. 24 81 272

Dbam o zdrowie
Spotkanie z Laurą Wójcik – konsultantką profilaktyki zdrowotnej.
2014-10-22, godz. 16.00
Filia nr 16, Ruda
Tel. 248 13 18

„Obrazki z ziaren” – zajęcia plastyczne dla dzieci.
2014-10-23, godz. 15.30
Filia nr 6, Bielszowice
Tel. 717 30 56

„Jan Karski  – przybliżenie postaci słynnego emisariusza” – spotkanie czytelnicze dla dorosłych.
2014-10-24, godz. 15.00
Filia nr 15, Kochłowice
Tel. 242 78 18

„Mądrością elfów, mocą Jedi, honorem samurajów”
Wernisaż wystawy przygotowanej przez „Akademię Fantastyki i Japońskich Sztuk Walki Jedi – Tekada”.  Zapraszamy wszystkich miłośników Śródziemia, filmu Star Wars i kultury Dalekiego Wschodu.
2014-10-25, godz. 18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Dyskusyjny Klub Historyczny – postępy prac archeologicznych w kochłowickim gródku. Moderator: Joanna Gnat
2014-10-29, godz. 18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

„Fryderyk Chopin w starych i nowych interpretacjach muzycznych”. Wieczór muzyczny inspirowany 165 rocznicą śmierci kompozytora.
2014-10-30, godz. 18.00
Biblioteka Centralna, Wirek
Tel. 242 05 86

„Twoje życie w Twoich rękach”, „Razem bezpieczniej” – program Komendy Głównej Policji w Rudzie Śląskiej, którego celem jest ograniczenie przestępczości i zachowań aspołecznych.
Spektakl profilaktyczno-edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
2014-10-01 do 2014-10-15 (dokładny termin do ustalenia)
Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów, ul. Kard. A. Hlonda 29
Tel. 248 36 37

Mój świat moja rzeczywistość”
Wystawa fotografii. Projekt zrealizowany pod opieką artystyczną artysty-fotografika Krzysztofa Gołucha w ramach Caritas Archidiecezji Katowickiej – Ośrodka M.B. Uzdrowienia Chorych w Knurowie.
Wystawa czynna do 2014-10-30, w godzinach 11.00-18.00, soboty 11.00-15.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Stowarzyszenie Wspierania Ekonomii Etycznej "Pro Ethica"
Centrum Pomocy i Aktywności Osób Starszych
Wystawa prac grupy artystycznej "Impresje..."
wystawa czynna do 2014-10-30
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" ul. 11 Listopada 15 a.
Tel. 707 43 03

Interaktywny Gabinet Jana Karskiego(Międzynarodowy Instytut Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego)
Gabinet jest dostępny dla zwiedzających od wtorku do piątku w godzinach od 11: 00 do 18: 00, w soboty od 11.00-15.00.
Wstęp jest bezpłatny, a na miejscu pracownicy Międzynarodowego Instytutu Dialogu i Tolerancji im. Jana Karskiego czekają, aby odpowiedzieć na każde pytanie zwiedzających.
Filia nr 18, Halemba
ul. 1 Maja 32

ŚWIETLICA - (Ognisko Św. Jana Bosco).
Zajęcia świetlicowe dla dzieci. Zajęcia grupowe: aktywność własna dzieci/ odrabianie zadań domowych posiłek, realizacja projektów/ kółka zainteresowań.
Od poniedziałku do piątku w godz. 14.00-18.00.
Zajęcia indywidualne/zajęcia w małych grupach od poniedziałku do czwartku w godz. 17.00-18.00
Centrum Inicjatyw Społecznych "Stara Bykowina" MBP ul. 11 – Listopada 15a.
Tel. 707 43 03

Zajęcia świetlicowe dla dzieci:
Filia nr 4, Nowy Bytom - od poniedziałku do piątku w godz. 11:00-17:00.
Filia nr 21, Bykowina – od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-18.00, w soboty od 11.00-15.00

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter