Header decorative image
Kir Żałobny

Harmonogram planowanych ogłoszeń otwartych konkursów ofert na rok 2018

Harmonogram planowanych ogłoszeń otwartych konkursów ofert na rok 2018

L.p.

Nazwa konkursu

Kwota (zł)

Termin

Aktywizacja osób starszych

140.000

styczeń

Przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego i marginalizacji społecznej dzieci i  młodzieży oraz osób niepełnosprawnych (w tym pełnoletnich).

40.000

styczeń

Dofinansowanie wkładu własnego do projektów finansowanych z funduszy zewnętrznych.

15.000

styczeń

Wspieranie działań w zakresie honorowego oddawania krwi wśród mieszkańców Miasta Ruda Śląska.

10.000

styczeń

Profilaktyka cukrzycy.

5.000

styczeń

Rehabilitacja osób słabowidzących i niewidomych dorosłych oraz dzieci.

15.000

styczeń

Rehabilitacja niepełnosprawnych intelektualnie i  ruchowo mieszkańców miasta Ruda Śląska.

8.000

styczeń

Wspieranie chorych po przebytej chorobie nowotworowej i ich rodzin oraz profilaktyka chorób nowotworowych.

25.000

styczeń

Rehabilitacja chorych na stwardnienie rozsiane.

20.000

styczeń

Profilaktyka nadwagi i otyłości wśród dzieci i  młodzieży.

10.000

styczeń

Dzień Kombatanta, spotkania integracyjne środowiska kombatantów i rodzin katyńskich.

3.000

styczeń

Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego dla mieszkańców Rudy Śląskiej znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.

30.000

styczeń

Upowszechnianie idei wolontariatu oraz aktywizacja środowiska lokalnego wokół działalności wolontarystycznej na terenie Rudy Śląskiej.

10.000

styczeń

Prowadzenie punktu pomocy rzeczowej dla mieszkańców Rudy Śląskiej.

10.000

styczeń

„Mam alternatywę” – realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych.

60.000

styczeń

Wspieranie świadomego ojcostwa.

4.000

marzec

Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży.

130.000

styczeń

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i  młodzieży, w tym ochrona praw dziecka.

100.000

styczeń

Wakacje ze zdrowiem.

250.000

luty

Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet.

3.000

marzec

Wsparcie dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących z terenu Miasta Ruda Śląska.

30.000

styczeń/luty

Udzielanie schronienia w ośrodkach wsparcia.

151 737, 50 zł (wysokość środków może ulec zmianie)

maj/czerwiec

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter