Kir Żałobny

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Harmonogram otwartych konkursów ofert w 2020 r.

Harmonogram planowanych ogłoszeń otwartych konkursów ofert w roku 2020

Zagospodarowanie wolnego czasu rodzin oraz dzieci i młodzieży - kwota: 50 000 zł, planowany termin ogłoszenia: kwiecień 2020 r.

Realizacja programów profilaktycznych z zakresu narkomanii i uzależnień behawioralnych - kwota 40 000 zł, planowany termin ogłoszenia: maj 2020 r.

Programy profilaktyczne dla rodzin oraz dzieci i młodzieży, w tym ochrona praw dziecka - kwota 60 000 zł, planowany termin ogłoszenia: maj 2020 r.

Ponadto w budżecie Wydziału Zdrowa i Spraw Społecznych na rok 2020 jest zaplanowana kwota 250 000 zł na zadania z zakresu spraw społecznych. Jednak terminy ich realizacji są uzależnione od faktycznych przychodów budżetu Miasta w roku bieżącym.

Poszczególne zadania zostaną uruchomione z chwilą pojawienia się dostępnych środków finansowych, a informacja o dokładnych terminach otwartych konkursów ofert zostanie przesłana do organizacji pozarządowych z odpowiednio dużym wyprzedzeniem, dającym możliwość przygotowania ofert realizacji tych zadań.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter