Kir Żałobny

Granty dla NGO - konkurs "Bezpieczne dzieciństwo"

 

 

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza pierwszą edycję konkursu małych grantów ?Bezpieczne dzieciństwo?, finansowanego ze środków The VELUX Foundations.

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które swoją działalnością non-profit wspierają społeczności lokalne w ochronie dzieci przed przemocą i krzywdzeniem. Dotację można pozyskać na sfinansowanie projektów z zakresu bezpieczeństwa młodzieży w Internecie, profilaktyki krzywdzenia małych dzieci oraz pomocy dzieciom ofiarom przestępstw i krzywdzenia.

 

Pierwsza edycja konkursu będzie obejmować projekty realizowane od 15 czerwca do 30 grudnia 2010 roku. Przyznane granty będą mieścić się w kwotach od 5 do 20 tys. złotych. O przyznaniu dofinansowania zadecyduje Komisja Grantowa składająca się z przedstawicieli Fundacji Dzieci Niczyje oraz niezależnych ekspertów. W składanych wnioskach należy m.in. uzasadnić konieczność przeprowadzenia danego projektu. Przedstawiciele wszystkich grantobiorców zostaną zaproszeni na konferencje, na których będą mieli możliwość wymiany dobrych praktyk oraz podniesienie kompetencji.

 

Organizacje ubiegające się dotację mogą składać wnioski do 4 maja br. (osobiście w Biurze Konkursu Grantowego Fundacji Dzieci Niczyje bądź drogą e-mailową na adres konkurs.grantowy@fdn.pl). Regulamin konkursu i formularze wniosków można znaleźć na stronie Fundacji www.fdn.pl.

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter