Header decorative image
Kir Żałobny

Forum Inicjatyw Pozarządowych

 

Tematem przewodnim konferencji było 10-lecie współpracy Samorządu Województwa Śląskiego z organizacjami pozarządowymi. Do udziału w Forum zaproszono członków, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych działających na terenie województwa śląskiego, pełnomocników samorządów szczebla gminnego odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami pozarządowymi, radnych Sejmiku Województwa Śląskiego oraz przedstawicieli instytucji działających na rzecz rozwoju lokalnego i rozwiązywania problemów społecznych.

 

Uczestnicy Forum, wśród których nie zabrakło przedstawicieli rudzkich organizacji pozarządowych, mieli okazję m.in. zapoznać się z projektowanymi zmianami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których główne założenia przedstawił Krzysztof Więckiewicz - Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Gościem konferencji był m.in. Jan Jakub Wygnański ? współprzewodniczący Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji.

 

Forum było znakomitą okazją do zasygnalizowania wzajemnych oczekiwań służących wzmocnieniu współpracy na szczeblu wojewódzkim. Wydaje się także, iż życzenie organizatorów, aby stanowiło ono platformę dyskusji nad kondycją podmiotów III sektora w naszym regionie, ale również nad wyzwaniami stojącymi przed nami w najbliższych latach zostało spełnione.   

 

Bliższe informacje na temat nowelizacji ustawy o pożytku można znaleźć na stronie internetowej Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: www.pozytek.gov.pl  

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter