Kir Żałobny

Bezpłatne warsztaty

Bezpłatne warsztaty

Urząd Miasta Ruda Śląska zaprasza na bezpłatne warsztaty dla organizacji pozarządowych korzystających lub zamierzających korzystać ze środków finansowych z budżetu Miasta. Z każdej organizacji może wziąć udział jeden przedstawiciel (np. członek zarządu, koordynator projektów, księgowy).

Udział w warsztatach pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie:
- prawidłowego opracowywania ofert, właściwej realizacji zadań oraz opracowywania  sprawozdań przez NGO,
- oceny sprawozdań i kontroli realizacji zleconego zadnia zgodnie z oficjalnym stanowiskiem Najwyższej Izby Kontroli i Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Uczestnicy warsztatów uzyskają również możliwość korzystania z bezpłatnych konsultacji po przeprowadzeniu warsztatów.

Warsztaty zostaną przeprowadzone w sali sesyjnej Urzędu Miasta Ruda Śląska w dniu 23 października 2014 r. Ze względów organizacyjnych uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy (I grupa w godzinach 9.00 – 13.00, II grupa w godzinach 13.15 – 17.15). O zakwalifikowaniu do poszczególnych grup będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Organizacje (w tym kluby sportowe) korzystające z dotacji z budżetu Miasta Ruda Śląska proszone są, by potraktować warsztaty jako obowiązkowe.

Zgłoszenia proszę wysyłać na adres mailowy: um_ngo@ruda-sl.pl do 17 października 2014 r. W razie pytań proszę o kontakt: Jerzy Szczerbiński, 609 860 806.

Warsztaty poprowadzi Marek Święs - doktorant Uniwersytetu Wrocławskiego, wieloletni pracownik administracji rządowej i samorządowej, współpracownik organizacji pozarządowych, doradca i konsultant, praktyk w zakresie zlecania, rozliczania i kontroli zadań przekazanych organizacjom pozarządowym, doświadczony trener i specjalista w zakresie zarządzania, konsultant samorządów gminnych i powiatowych w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter