Kir Żałobny

Pomniki przyrody na terenie miasta Ruda Śląska

Pomnikami przyrody zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku /tekst jednolity z 2009 r. Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zm./ są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie”.

Na terenie miasta Ruda Śląska znajduje się 11 pomników przyrody, w tym 10 drzew oraz głaz narzutowy.

Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Ruda Śląska Nr 814/XLIII/2009 z dnia 14 maja 2009 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego nr 122 poz. 2579 z 13 lipca 2009 roku pomnikami przyrody ożywionej ustanowiono 5 drzew rosnących na terenie naszego Miasta.

Są to następujące drzewa:

• LIPA DROBNOLISTNA (Tilia cordata) o obwodzie pnia 449 cm, wieku około 230 lat, rosnąca w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda;

• GRAB POSPOLITY (Carpinus betulus) o obwodzie pnia 295 cm, wieku około 150 lat, rosnący w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda;

• BUK POSPOLITY odmiana zwisająca (Fagus sylvatica ‘Pendula’) o obwodzie pnia 350 cm, wieku około 170 lat, rosnący w Parku im. Jana Sobieskiego w dzielnicy Ruda;

• BUK POSPOLITY (Fagus sylvatica) o obwodzie pnia 242 cm, wieku około 120 lat, rosnący przy Alei Dworcowej na terenie Plant Kochłowickich;

• BUK POSPOLITY odmiana czerwonolistna (Fagus sylvatica ‘Purpurea’) o obwodzie pnia 276 cm, wieku około 140 lat, rosnący przy ulicy Edmunda Kokota w dzielnicy Bielszowice.

Przedmiotowe drzewa z uwagi na okazałe rozmiary oraz duże walory przyrodnicze i wiek z całą pewnością wyróżniają się na tle innych drzew.

Atrakcją przyrodniczą znajdującą się na terenie naszego Miasta jest głaz narzutowy – pomnik przyrody nieożywionej, który ochronie podlega od 1960 roku. Głaz zbudowany jest z granitu gruboziarnistego, jego obwód to 3,88 m, a wysokość nad powierzchnią ziemi to 65 cm. Znajduje się przy zbiegu ulic Wolności i Kościelnej w dzielnicy Ruda.

 

 

 

 

27 września 2012 r. Ruda Śląska wzbogaciła się o kolejnych 5 drzew z tytułem pomnika przyrody. Wysokie walory przyrodnicze, okazałe rozmiary oraz wiek przesądziły o objęciu tych obiektów szczególną ochroną.

Podjęta w tym dniu uchwała Rady Miasta dotyczy następujących drzew:
• miłorząb dwuklapowy (Ginkgo biloba L.) o obwodzie pnia 155 cm, w wieku ok. 70 lat, rosnący przy ul. Matejki 1A w dzielnicy Ruda,
• klon pospolity (Acer platanoides L.) o obwodzie pnia 315 cm, w wieku ok. 200 lat, rosnący przy ul. Edmunda Kokota 170 w dzielnicy Bielszowice,
• dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 297 cm, w wieku ok. 200 lat, rosnący przy ul. Licealnej w dzielnicy Wirek,
• grab pospolity (Carpinus betulus L.) o obwodzie pnia 275 cm, w wieku ok. 150 lat, rosnący przy ul. Kościelnej w dzielnicy Ruda
• dąb szypułkowy (Quercus robur L.) o obwodzie pnia 302 cm, w wieku ok. 200 lat, rosnący przy ul. Bujoczka w dzielnicy Ruda.

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter