Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Żyć dobrze jak w Rudzie Śląskiej

Żyć dobrze jak w Rudzie Śląskiej

Ruda Śląska to miejsce, w którym dobrze się mieszka i warto z nim związać swoją przyszłość – tak uważa zdecydowana większość rudzian, którzy wzięli udział w badaniach oceny życia w mieście, przeprowadzonych w ramach prac nad nową strategią rozwoju Rudy Śląskiej do 2030 roku. – Te wyniki cieszą, ale jednocześnie mobilizują do dalszej pracy. Dziś na pewno możemy powiedzieć, że hasło naszej kampanii promocyjnej „Atrakcyjna Ruda” to nie puste słowa – uważa prezydent Grażyna Dziedzic.

Blisko 60 proc. mieszkańców, którzy wzięli udział w badaniu, jest zdania, że w Rudzie Śląskiej mieszka się dobrze lub bardzo dobrze. Jedynie niewiele ponad 6 proc. mieszkańców wskazało swoje miasto jako miejsce, gdzie mieszka się źle bądź bardzo źle. Wśród mieszkańców poszczególnych dzielnic największe zadowolenie z życia w Rudzie Śląskiej deklarują mieszkańcy Halemby, Czarnego Lasu i Goduli. Z kolei najmniej usatysfakcjonowani są mieszkańcy Bielszowic.

Dla ponad 71 proc. badanych Ruda Śląska jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania. Tyle samo osób wskazało jednocześnie Rudę Śląską jako miejsce, z którym zamierzają związać swoją przyszłość. Co ważne, blisko 58 proc. osób biorących udział w konsultacjach chce, by ich dzieci także związały swoją przyszłość z Rudą Śląską. – Zdajemy sobie sprawę z tego, że atrakcyjnością nie przebijemy takich miast jak Gliwice czy Tychy, ale też nie aspirujemy do tego. Najważniejsze, by Ruda Śląska była atrakcyjna dla jej mieszkańców. Stąd też wyniki badań, które jednoznacznie wskazują, że rudzianie są zadowoleni z tego, jak im się żyje w swoim mieście, są powodem do radości. Ale też mam świadomość tego, ile musimy zrobić, by osób pozytywnie oceniających życie w Rudzie Śląskiej było jeszcze więcej – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Mieszkańcy uczestniczący w konsultacjach mogli wypowiedzieć się o stanie miejskiej infrastruktury, sieci placówek handlowych czy też o poziomie edukacji. Niemal 76 proc. badanych bardzo dobrze i dobrze ocenia sieć placówek handlowych w mieście. W dalszej kolejności najwięcej pozytywnych wskazań – 54 i 47 proc. - dotyczyło jakości edukacji w mieście oraz stanu infrastruktury sportowej. – W ostatnim czasie pojawiło się wiele krytycznych opinii dotyczących stanu rudzkiej oświaty, jak widać mieszkańcy są odmiennego zdania, gdyż ponad połowa z biorących udział w badaniach ankietowych bardzo dobrze i dobrze oceniło jakość edukacji w Rudzie Śląskiej – komentuje wiceprezydent Anna Krzysteczko.

Jednocześnie mieszkańcy negatywnie ocenili możliwość znalezienia pracy w mieście. Chociaż Ruda Śląska może pochwalić się jednym z najniższych wskaźników bezrobocia wśród miast Metropolii Silesia, to aż 67 proc. pytanych uważa, że w mieście trudno znaleźć pracę. W dalszej kolejności niewystarczająco dobrze oceniony został dostęp do żłobków oraz możliwość znalezienia mieszkania w mieście /54 proc. badanych/. Uczestnicy konsultacji wskazali również te obszary, które wymagają, ich zdaniem, najpilniejszej poprawy. Tutaj najwięcej wskazań dotyczyło możliwości znalezienia pracy, stanu dróg oraz dostępu do służby zdrowia.

Zdajemy sobie sprawę, że w mieście jest w dalszym ciągu wiele rzeczy do zrobienia. To, co najbardziej trapi rudzian, to w większości problemy, z którymi borykają się mieszkańcy niemal wszystkich miast. Niestety, nie na wszystko władze miasta mają wpływ, wiele z tych kwestii zależy od polityki państwa, która nie zawsze idzie w parze z realnymi możliwościami samorządów – uważa prezydent Dziedzic.

Lektura wyników badań przynosi także ciekawe spostrzeżenia mieszkańców dotyczące kierunków rozwoju Rudy Śląskiej. Zdecydowana większość rudzian chce, by ich miasto w przyszłości było miastem sportu i rekreacji oraz nowoczesnego przemysłu, nieuciążliwego dla otoczenia. W dalszej kolejności mieszkańcy przychylają się ku temu, by Ruda Śląska była miastem kultury i sztuki. Dopiero na czwartym miejscu znalazła się propozycja, by miasto w przyszłości stawiało na górnictwo.

W badaniach ankietowych, które przeprowadzone zostały na przełomie maja i czerwca, wzięło udział 4630 mieszkańców. Najliczniejszą grupą badanych byli respondenci w wieku 20 - 39 lat, którzy stanowili blisko 40 proc. ogółu. Kolejną grupą najliczniej reprezentowaną podczas konsultacji były osoby w wieku 40 - 59 lat – 31 proc. Blisko 35 proc. wypełniających ankiety legitymowała się wykształceniem średnim lub pomaturalnym, 33 proc. wyższym, 18 proc. zawodowym. Aż 71 proc. uczestników konsultacji mieszka w Rudzie Śląskiej od urodzenia, jedynie niespełna 5 proc. w Rudzie Śląskiej żyje krócej niż 10 lat.

Badania oceny jakości życia w mieście są elementem prac nad nową strategią rozwoju miasta do 2030 r. – Rezultaty badań uwzględnione zostaną przy opracowaniu diagnozy społeczno - gospodarczej miasta, która jest punktem wyjścia do powstania głównego zrębu strategii – zapewnia wiceprezydent Michał Pierończyk. Po opracowaniu diagnozy nastąpi kolejny istotny ważny etap w pracach nad strategią rozwoju, czyli spotkania warsztatowe, w których udział wezmą przedstawiciele różnych grup społecznych z Rudy Śląskiej. Warsztaty odbędą się w Śląskim Parku Przemysłowo - Technologicznym 3, 12 i 26 września. Wypracowane podczas warsztatów cele i zadania posłużą do opracowania projektu strategii.

Tak przygotowany dokument zostanie poddany konsultacjom społecznym. – Każdy z mieszkańców będzie mógł wtedy wnieść swoje uwagi do projektu strategii – informuje Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta. Ostateczna wersja strategii rozwoju miasta powinna być gotowa do końca 2013 r. Finałem prac nad tym miejskim dokumentem będzie przedłożenie pod obrady Rady Miasta uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta na lata 2014 – 2030.

Aktualnie obowiązującym w mieście dokumentem strategicznym jest „Strategia Wewnętrznego i Zintegrowanego Rozwoju Miasta Ruda Śląska do 2015 roku”. Dokument ten powstał w 1997 r., a większość celów w nim zawartych została określona do 2007 roku oraz została zrealizowana.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter