Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Zwrot nadpłat za wydanie karty pojazdu do końca marca

Dopiero rozporządzenie wydane przez Ministra Transportu i Budownictwa dnia 15.04.2006 r. obniżyło opłatę za wydanie karty pojazdu do 75 zł. Ze względu na to, że pobieranie opłaty nie następuje w trybie postępowania administracyjnego, nie ma tu zastosowania tryb administracyjny rozpatrywania wniosku o zwrot opłaty. Jednakże Sąd Najwyższy w maju 2007 r. wyrokiem sygn. akt III CZP 35/07 uznał, że można dochodzić roszczeń o zwrot opłaty na drodze cywilnoprawnej przed sądem powszechnym.

 

Bliższe informacje: Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, tel. 032 244 90 00 do 10, w. 5110.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter