Header decorative image
Kir Żałobny

Zwrot nadpłat za wydanie karty pojazdu

Ze względu na to, że pobieranie opłaty nie następuje w trybie postępowania administracyjnego, nie ma tu zastosowania tryb administracyjny rozpatrywania wniosku o zwrot opłaty. Jednakże Sąd Najwyższy w maju 2007 r. wyrokiem sygn. akt III CZP 35/07 uznał, że można dochodzić roszczeń o zwrot opłaty na drodze cywilnoprawnej przed sądem powszechnym.


Wzór wniosku o zwrot nadpłat za wydanie karty pojazdu można pobrać ze stron Biuletynu Informacji Publicznej. Wnioski można składać od początku listopada br. do końca  marca 2010 roku. Informacje na temat procedury można uzyskać w Biurze Obsługi Mieszkańców.


Bliższe informacje: Bożena Krzyżak, naczelnik Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta, tel. 032 244 90 00 do 10, w. 5110.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter