Kir Żałobny

ZSO nr 3 Szkołą Humanitarną


Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rudzie Śląskiej, jako jedna z dwóch śląskich placówek stara się o certyfikat Szkoły Humanitarnej. Od zeszłego roku działa w szkole Klub Szkoły Humanitarnej, w ramach którego młodzież organizuje spotkania otwarte i lekcje wychowawcze poświęcone problemom globalnym Południa.

Członkowie Klubu Szkoły Humanitarnej, działającego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Jana Pawła II w Rudzie Śląskiej, spotkali się dzisiaj z Anną Krzysteczko – zastępcą prezydenta miasta. Podczas spotkania omówiono działalność Klubu, który w roku szkolnym 2012/2013 zapoznał społeczność szkolną z problemem dostępu do żywności i wody na świecie. - W pierwszym semestrze uczennice i uczniowie Klubu zdobywali informacje nt. sprawiedliwego handlu, z kolei w drugim półroczu uczestnicy zorganizowali w szkole Światowy Dzień Wody i z tej okazji przygotowali różne atrakcje skierowane do pierwszych klas gimnazjalnych m.in. konkurs na najlepsze hasło propagujące oszczędzanie wody. Ponadto członkowie zajęć pozalekcyjnych zapoznali się z działalnością rudzkiej Oczyszczalni ścieków "Barbara" – mówił Piotr Biesiada, koordynator projektu.

 – Uświadamiamy naszych rówieśników, jak wygląda sytuacja dotycząca żywności, handlu i wody na świecie, że powinniśmy wspierać sprawiedliwy handel, który polega na tym, że konsumenci kupują produkty z małych gospodarstw – tłumaczył Barnaba Grześka, członek Klubu. – Informujemy również o sytuacji dotyczącej wody. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, jak mały procent dostępnej wody to woda pitna - mówił Paweł Tomanik, jeden z klubowiczów. - W Afryce jest mała liczba ujść wody, więc trzeba do nich chodzić parę kilometrów. Dzieci zamiast się uczyć muszą chodzić po wodę –  dodał Damian Brych. – Cieszę się niezmiernie, że nie pozostajecie obojętni wobec tych ważnych problemów – mówiła podczas spotkania wiceprezydent. – Musimy uwrażliwiać młodych ludzi i pokazywać, że nie wszędzie jest tak dobrze, jak w Europie, gdzie mamy nieograniczony dostęp do wody, a dzieci mogą chodzić do szkoły, a nie do studni – podkreśliła Anna Krzysteczko.


 „Szkoła Humanitarna” to roczny projekt edukacyjny, który Polska Akcja Humanitarna kieruje do różnego typu szkół w Polsce. Dzięki obecności w projekcie młodzi ludzie zdobywają wiedzę o globalnych powiązaniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych między mieszkańcami globalnego Południa czyli państw Afryki, Azji i Ameryki Południowej a globalną Północą, do której zalicza się też Polska. Zwiększa się ich świadomość zachodzących w świecie procesów oraz roli, jaką oni sami w nich pełnią, nie tylko na poziomie lokalnym, ale w głębszym, globalnym wymiarze. Zadaniem całego przedsięwzięcia jest wykształcenie u młodzieży postaw solidarności z mieszkańcami krajów Południa oraz uświadomienie, że jesteśmy współodpowiedzialni za zachodzące w świecie zjawiska. Kształtowanie postaw humanitarnych i wzbudzanie społecznej wrażliwości jest podstawą do budowania sprawiedliwych stosunków międzyludzkich na całym świecie.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter