Header decorative image
Kir Żałobny

Źródła ciepła do ewidencji

Źródła ciepła do ewidencji

Każdy właściciel lub zarządca budynku czy lokalu jest zobowiązany złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) o użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i niemieszkalnych.

Regulacje dotyczące CEEB zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U.z 2021 r., poz. 554).

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione
przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku czy lokalu na złożenie nowej deklaracji ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB lub w formie papierowej w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, plac Jana Pawła II 6.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnego terminu zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ww. ustawy będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje dostępne na stronie Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter