Header decorative image
Kir Żałobny

Zrewitalizowana dolina

Zrewitalizowana dolina

Wybudowana nowa ścieżka pieszo-rowerowa oraz ścieżka edukacyjna z placem zabaw, zainstalowane budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także nasadzone nowe rośliny. Tak zmieniła się do tej pory zaniedbana dolina Rowu Rudzkiego II pomiędzy ul. Bujoczka a ul. Kościelną w dzielnicy Ruda. Zakończyły się właśnie prace związane z rewitalizacją tego terenu. Inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł, a większość tej kwoty miasto otrzyma w ramach refundacji ze środków unijnych.

- Rewitalizacja przestrzeni miejskich obejmuje nie tylko budynki, czy infrastrukturę komunalną, ale także tereny zielone - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic. – Potrzebujemy zieleni i chcemy ją przywracać mieszkańcom. Oprócz zakończonej właśnie inwestycji rewitalizujemy hałdę w Wirku oraz budujemy Trakt Rudzki, który docelowo połączy obszary zielone w Wirku i Nowym Bytomiu. Mamy też plany na rewitalizację w następnych latach 180 ha kolejnych terenów zielonych, m.in. wzdłuż Bytomki - zapowiada prezydent Grażyna Dziedzic.

Prace przy rewitalizacji doliny pomiędzy ul. Bujoczka a Kościelną rozpoczęły się wiosną. – W pierwszej kolejności trzeba było ten teren uprzątnąć ze śmieci. Przeprowadzona została też wycinka roślin inwazyjnych, usunięte zostały także części powalonych lub uschniętych drzew, głównie tych, które kolidowały z projektowanymi ścieżkami – wylicza wiceprezydent Krzysztof Mejer.

W ramach inwestycji przede wszystkim wybudowana została ścieżka pieszo-rowerowa o długości ok. 650 m, prowadząca od ul. Bujoczka do ul. Kościelnej oraz dodatkowo schody terenowe umożliwiające zejście od strony ulicy Kościelnej. Ponadto w rejonie ul. Bujoczka wykonany został plac zabaw dla dzieci, nie zabrakło też drobnej architektury - ławek, koszy na śmieci, stolików do gry. Ponadto zainstalowane zostały budki lęgowe dla ptaków i owadów, a także skrzynki dla nietoperzy. Przeprowadzono także nasadzenia kilkudziesięciu drzew i krzewów.

Niezwykle istotnym w skali całego przedsięwzięcia jest jego edukacyjny wymiar. Na obszarze objętym inwestycją została wytyczona ścieżka edukacyjna, przy której zainstalowane zostały tablice edukacyjne. - Planujemy jeszcze wydanie broszury informacyjnej, a także książeczki i kolorowanki dla dzieci. Opracowane zostaną także materiały do placówek oświatowych – informuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM.

Cała inwestycja kosztowała ponad 1 mln zł, z czego w formie refundacji unijnej miasto ma otrzymać  zwrot 85 proc. kosztów kwalifikowanych. – Dofinansowanie przyznane zostało miastu już w ubiegłym roku. Otrzymały go jedynie 4 projekty z województwa. Udzielone ono zostało w ramach RPO Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Działanie 5.4.1. Ochrona różnorodności biologicznej ZIT – mówi Aleksandra Kruszewska, naczelnik Wydziału Rozwoju Miasta.

Dolina Rowu Rudzkiego odznacza się dużymi walorami krajobrazowymi, charakteryzuje się też dużą różnorodnością zwierząt, szczególnie płazów i ptaków. – Występuje tu także 5 gatunków roślin objętych ochroną częściową w Polsce, w tym konwalia majowa i bluszcz pospolity, oraz dwa gatunki zagrożone w skali regionu górnośląskiego - rzeżucha gorzka i jeżogłówka pojedyncza. Ponadto znajdują się tutaj dwa pomniki przyrody – 150-letni grab oraz 200-letni dąb szypułkowy – wylicza Ewa Wyciślik.

Dolina Rowu Rudzkiego II ze względu na stosunkowo wąskie dno, dość dużą głębokość oraz występowanie zbiorników wodnych charakteryzuje się swoistym topoklimatem – większą wilgotnością powietrza i częstszymi mgłami niż na sąsiednich terenach, mogą się też zdarzać inwersje temperatury. Co interesujące, po plebiscycie w 1922 r. wzdłuż osi doliny Rowu Rudzkiego II przebiegała granica między Polską a Niemcami.

Przypomnijmy, że aktualnie w Rudzie Śląskiej trwa realizacja innego dużego  projektu związanego z rewitalizacją terenów zielonych. Chodzi o tzw. Trakt Rudzki, czyli ścieżkę pieszo - rowerową, łączącą Wirek z Nowym Bytomiem. W ramach projektu zrewitalizowanych zostanie 7 dużych obszarów zielonych, w tym kilka parków o łącznej powierzchni 35 ha. Powstanie tam m.in. industrialny park rekreacji, inhalatorium, czy ogród sensoryczny. Miasto na ten cel pozyskało ponad 6 mln zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Praktycznie jest już gotowy pierwszy odcinek od hałdy przy ul. 1 Maja do ul. Czarnoleśnej.

Inwestycja ta z kolei będzie się uzupełniać z rewitalizacją hałdy przy ul. 1 Maja w ramach programu LUMAT. Aktualnie jest ona realizowana, jeszcze w tym roku mają tu powstać punkt widokowy, ścieżki spacerowe, plac zabaw i tor saneczkowy, a do tego nasadzone zostaną tu rośliny, które nie pozwolą na przedostanie metali ciężkich poza glebę.

Logotypy funduszy

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter