Kir Żałobny

Znów ruszą prace społecznie użyteczne

Znów ruszą prace społecznie użyteczne

Prawie 30 tysięcy godzin przepracują w ramach aktywizacji zawodowej bezrobotni z Rudy Śląskiej. Mowa o 67 klientach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, którzy będą uczestniczyć w tzw. pracach społecznie użytecznych. W tym roku rozpoczną się one 10 lutego, a zakończą 9 grudnia. Podobnie jak w latach ubiegłych, osoby skierowane do tej formy aktywizacji będą wykonywać prace remontowe, porządkowe, a także biurowe.

- Prace społecznie użyteczne są bardzo pozytywnie postrzegane zarówno przez mieszkańców naszego miasta, którzy korzystają z efektów tych działań, jak i wśród samych klientów pomocy społecznej, dla których często jest to początek nowej drogi zawodowej, niezależnie od wieku czy wykształcenia. Dzięki tym działaniom wielu z uczestników znalazło zatrudnienie na rynku pracy – zapewnia Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.

Warunkiem uczestnictwa w pracach społecznie użytecznych jest korzystanie z pomocy społecznej i rejestracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku.

- To jedna z form aktywizacji zawodowej. Ma ona spowodować, że bezrobotni klienci pomocy społecznej nauczą się nawyków związanych z zatrudnieniem i dyscypliną pracy przy jednoczesnym uzyskiwaniu przez nich świadczenia pieniężnego – tłumaczy Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudzie Śląskiej.- Zatrudnieni mogą przepracować do 50 godzin miesięcznie, nie więcej jednak niż 10 godzin w tygodniu. Co ważne, uczestnictwo w programie daje możliwość uzyskania świadczenia pieniężnego, które obecnie wynosi 9 zł za przepracowaną godzinę - dodaje.

W zależności od predyspozycji oraz możliwości, uczestnicy prac społecznie użytecznych wykonują różnego rodzaju zadania. Są to prace budowlano-wykończeniowe (np. skuwanie tynków, wynoszenie gruzu, tynkowanie i szlifowanie ścian, proste prace hydrauliczne), pomocnicze przy robotach remontowo–budowlanych (przygotowywanie i sprzątanie stanowisk pracy), porządkowe (np. zamiatanie, konserwacja płotów, koszenie trawników, grabienie liści, odśnieżanie), porządkowe wewnątrz pomieszczeń, pomocnicze przy przeprowadzkach, załadunku i wyładunku towarów, prace o charakterze pomocniczym przy pracach biurowych i innych pracach związanych z funkcjonowaniem placówki, w której są wykonywane, niewymagające dodatkowych uprawnień.

Zadania w ramach prac społecznie użytecznych wykonywane są w Rudzie Śląskiej na terenie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, które są własnością miasta i stanowią miejsce zamieszkania mieszkańców lub działań na rzecz społeczności lokalnej. Przeprowadza się je także w mieszkaniach chronionych znajdujących się w zasobach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej lub innych lokalach i miejscach wskazanych przez Urząd Miasta.

W realizację prac społecznie użytecznych zaangażowanych jest wiele podmiotów, m.in. rudzka Straż Miejska, która nadzoruje prace porządkowe na terenach otwartych, np. przy likwidacji nielegalnych wysypisk śmieci. Podczas ubiegłorocznej edycji programu bezrobotni uporządkowali 18 działek gminnych, które nie są ujęte w stałym utrzymaniu czystości i porządku. W ramach tych prac zebrano łącznie 173 880 litrów opadów i przedmioty wielkogabarytowe.

W 2021 roku we wspomnianej formie aktywizacji zawodowej wzięły udział 72 osoby, a w ramach prac wykonano m.in.: likwidacje nielegalnych wysypisk śmieci, remonty mieszkań chronionych, będących w zasobach MOPS-u, porządkowanie piwnic przynależnych do tych mieszkań, wymianę mebli w tych mieszkaniach oraz prace porządkowe na terenie MOPS-u. Z innych prac przeprowadzonych w ubiegłym roku warto wymienić prace porządkowe przeprowadzone m.in. na terenie Góry Antonia, Traktu Rudzkiego i parku w Bielszowicach czy w Domu Pomocy Społecznej „Senior”, a także prace remontowe dla Polskiego Związku Niewidomych. Możliwość wykonywania prac społecznie użytecznych w innych placówkach była ograniczona z uwagi na pandemię.

Prace społecznie użyteczne prowadzone są w mieście od 2008 roku. Ich realizacja została ujęta w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Ruda Śląska w ramach programu: Prace społecznie użyteczne. Reintegracja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MOPS. W bieżącym roku kwota zaplanowana na realizację prac społecznie użytecznych w Rudzie Śląskiej to ponad 265 tys. zł, z czego przeszło 106 tys. zł stanowi wkład własny miasta, a reszta to środki z Funduszu Pracy.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter