Kir Żałobny

Znajdź partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu

Znajdź partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości rozpoczyna realizację projektu „Znajdź partnera biznesowego – odkryj nowe rynki zbytu”.

Projekt obejmuje realizację cyklu bezpłatnych szkoleń dla właścicieli i pracowników 50 mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego.

Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego  Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Celem projektu jest uzyskanie przez 50 mikroprzedsiębiorstw ujętych w projekcie ponadlokalnej perspektywy rynku poprzez stymulowanie procesów zainteresowania innowacjami, odpowiedniego klimatu kreatywności, współpracy, kontaktów z innymi przedsiębiorstwami oraz poprzez nabycie przydatnych umiejętności biznesowych.

Cykl szkoleniowy dotyczy następujących tematów:
a) szkolenie z analizy branż i konkurencji na podstawie wywiadu konkurencyjnego – 24 h;
b) szkolenie z technik sprzedaży i metod pozyskiwania klientów – 48 h;
c) szkolenie z marketingu w Internecie oraz społeczności internetowej WEB 2.0, skutecznej reklamy – 16 h;
d) szkolenie z efektywnych negocjacji – 16 h;
e) szkolenie z praktycznych aspektów prowadzenia handlu zagranicznego – 16 h;
f) szkolenie z Business English – 70 h;
g) szkolenie z kreatywnego myślenia i innowacji – 24 h;
h) szkolenie z networkingu – 16 h.

Przewidziane są trzy edycje szkoleń, każda z nich obejmuje wszystkie w/w szkolenia.
I edycja: marzec – czerwiec 2013
II edycja:  czerwiec – październik 2013 (w sierpniu przerwa wakacyjna)
III edycja: październik 2013 – styczeń 2014

Zajęcia odbywać się będą w piątki i w soboty, w siedzibie Inkubatora przy ulicy Karola Goduli 36, 41-703 Ruda Śląska i prowadzone będą przez doświadczonych trenerów.

Dodatkowo bezpłatnie:
 • catering
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat ukończenia szkolenia z języka angielskiego
 • zaświadczenie z ukończonego cyklu szkoleniowego

Do udziału w projekcie zaproszeni są przedsiębiorcy i ich pracownicy z mikroprzedsiębiorstw z obszaru województwa śląskiego, którzy planują ze swoją ofertą wejść na nowe rynki zbytu.

Mikroprzedsiębiortwo to przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR.
 
O przyjęciu do projektu decydować będzie charakter planowanego rozwoju. Punktowany będzie rodzaj planowanej innowacji, plany wprowadzenia innowacji na rynek inny niż obecnie.
 
Projekt objęty jest regułami pomocy de minimis.

Więcej informacji oraz dokumenty rekrutacyjne można znaleźć tutaj.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter