Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Znajdź partnera biznesowego

Znajdź partnera biznesowego

Jak skutecznie odnaleźć się na nowych rynkach zbytu? Jak pozyskać nowych klientów ? Te cenne dla przedsiębiorców informacje można uzyskać bezpłatnie. W Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości ruszyła rekrutacja do ostatniej już edycji bezpłatnych szkoleń dla mikroprzedsiębiorstw.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości zaprasza mikroprzedsiębiorców i ich pracowników na cykl  szkoleń. To ostatnia szansa na zdobycie wiedzy dotyczącej pozyskiwania nowych klientów, sposobów poszerzenia horyzontów firmy poprzez nowe rynki zbytu. Dzięki dofinansowaniu  z Europejskiego Funduszu Społecznego udział w projekcie jest bezpłatny. Zapisy przyjmowane są do 20 września, szkolenia startują 4 października i potrwają do stycznia 2014 r.

Warsztaty obejmują szeroki zakres wiedzy dotyczący takich dziedzin jak analiza branż i konkurencji, techniki sprzedaży i metody pozyskiwania klientów czy marketing w Internecie. Nie zabraknie również wiedzy z zakresu technik negocjacji, networkingu i praktycznych aspektów prowadzenia handlu zagranicznego. Uczestnicy projektu zapoznają się  z najnowszymi zmianami prawno-zwyczajowymi oraz najskuteczniejszymi metodami i sposobami prowadzenia handlu międzynarodowego.

Kluczowym elementem orientacji na nowe, zagraniczne rynki zbytu jest znajomość  języka obcego. 70 godzin szkolenia zostanie poświęcone podniesieniu kwalifikacji z języka angielskiego stosowanego w biznesie. Zajęcia będą dotyczyły tematyki ujętej w pozostałych 7 szkoleniach przewidzianych w projekcie. Kurs językowy jako jedyny zakończy się egzaminem.

Udział w projekcie mogą wziąć przedsiębiorcy i pracownicy  mikroprzedsiębiorstw z województwa śląskiego, którzy planują ze swoją ofertą wejść na nowe rynki zbytu. – Zapraszam serdecznie wszystkich przedsiębiorców do skorzystania z oferty Inkubatora. Udział w tym projekcie  to bardzo dobra okazja do podwyższenia kwalifikacji pracowników i rozwoju firmy – zachęca Joanna Sochacka, prezes Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.
Szczegóły dotyczące projektu, jak również formularz zgłoszeniowy  znajdują się na stronie: www.inkubatorrudzki.pl

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest instytucją otoczenia biznesu, która wspiera rozwój przedsiębiorczości i innowacji w regionie. Inkubator został założony w 2004 roku przede wszystkim dla wspierania rozwoju nowopowstałych firm. Dzisiaj jego misja skupia się nie tyle na inkubowaniu firm, co na stymulowaniu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw, inkubowaniu współpracy innowatorów i internacjonalizacji współpracy gospodarczej. Oferuje szkolenia z zakresu zakładania działalności gospodarczej pod nazwą „Krok po kroku - zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej z pozyskaniem środków na jej rozpoczęcie”. Z myślą o początkujących przedsiębiorcach, których nie stać na utrzymanie biura, proponuje „Wirtualne biuro”. Pomaga w pozyskiwaniu dotacji zewnętrznych, w tym ze środków UE. Inkubator organizuje i współorganizuje konferencje i seminaria, mające służyć promocji innowacji oraz kojarzeniu ofert gospodarczych.

W ramach RIP działa nowatorska w skali regionu Akademia Innowacji. Celem jej istnienia jest zaktywizowanie młodych osób do kreatywnego działania, stworzenie możliwości sprawdzenia się w biznesie, promowanie postaw przedsiębiorczych.

W 2011 roku Inkubator złożył wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Innowacje Śląska – utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego” z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, który w roku 2012 uzyskał dofinansowanie.  Dzięki temu działanie Śląskiego Klastra Multimedialnego stało się możliwe. Należy w tym miejscu podkreślić, iż jest to nieliczny tego typu projekt w regionie, w którym przedsiębiorcy nie ponoszą wkładu własnego. Jako instytucja otoczenia biznesu Inkubator pokrywa całkowicie wkład własny projektu i wszelkie koszty niekwalifikowalne. Przedsiębiorcy mają zapewniony bezkosztowy udział w zaplanowanych działaniach. Członkami klastra są przedsiębiorcy branży ICT i multimedialnej oraz Uniwersytet Śląski w Katowicach, jako reprezentant sektora nauki. W ramach projektu członkowie klastra wzięli udział  w wizytach studyjnych wraz z seminariami w Danii i Szwecji.

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter