Kir Żałobny

Zmiany w taryfie komunikacji publicznej

Zmiany w taryfie komunikacji publicznej

Od 1 stycznia 2018 roku obowiązywać będzie nowa taryfa przewozu osób i bagażu na terenie Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii. Rozszerzony zostanie zakres obowiązywania biletów jednorazowych (krótkookresowych) na teren MZK Tychy, wydłużony będzie czas ich obowiązywania, wprowadzone zostaną także bezpłatne przejazdy dla uczniów do 16. roku życia. Zmiany dotyczą również zasad korzystania z biletów okresowych KZK GOP.

Od nowego roku obowiązywał będzie jeden, wspólny bilet jednorazowy (krótkookresowy) dla komunikacji na obszarze obsługiwanym przez trzech organizatorów. Nie zmieniają się zasady dotyczące korzystania z jednego biletu dla komunikacji KZK GOP i MZKP Tarnowskie Góry, natomiast dodatkowo bilet jednorazowy obowiązywał będzie również w komunikacji MZK Tychy. Korzystając z niego będzie można podróżować wszystkimi autobusami, tramwajami i trolejbusami. Co ważne, pasażerowie posiadający stare wzory biletów, będą mogli korzystać z nich na nowych zasadach. Nie trzeba będzie ich wymieniać ani oddawać. Ważne będą na terenie całej metropolii (tj. bilet KZK GOP także na terenie Tych, a MZK Tychy na liniach KZK GOP), a czas ich obowiązywania będzie zgodny z nowym cennikiem.

Bilety jednorazowe obowiązywać będą przez dłuższy niż dotychczas czas. Zamiast dotychczasowych 15, 30 i 60 minut, bilety będą ważne przez: 20, 40 lub 90 minut. Ceny biletów papierowych KZK GOP pozostają bez zmian, natomiast obniżce ulegają ceny biletów jednorazowych kupowanych na kartę ŚKUP (z: 3,10 zł, 3,70 zł, 4,60 zł na: 3,00 zł, 3,60 zł, 4,40 zł) oraz przez telefony komórkowe (odpowiednio z: 3,20 zł, 3,80 zł, 4,80 zł na: 3,00 zł, 3,60 zł, 4,40 zł). W taryfie KZK GOP nadal pozostaje dostępna taryfa odległościowa.

Dzieci do 7. roku życia (tj. do dnia 7. rocznicy urodzin) będą mogły korzystać z komunikacji za darmo na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. Dzieci i młodzież od 7. do 16. roku życia, mieszkające na terenie gmin wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii będą mogły korzystać z komunikacji bezpłatnie zgodnie z poniższymi zasadami: urodzone w okresie od 1 stycznia do 30 września – posiadają uprawnienie do 30 września roku kalendarzowego, w którym uczeń skończył 16. rok życia; urodzone w okresie od 1 października do 31 grudnia – posiadają uprawnienie do 16. rocznicy urodzin. Z uprawnienia będzie można korzystać na podstawie ulgi zakodowanej na karcie ŚKUP lub na podstawie legitymacji szkolnej. Planuje się, iż docelowo uprawnienie będzie musiało być zakodowane na karcie ŚKUP i tylko na tej podstawie będzie można korzystać z przejazdów bezpłatnych. Każda osoba korzystająca z tego uprawnienia będzie miała obowiązek odbijania swojej karty w pojazdach. Uprawnienie będzie mogło być zakodowane w Punkcie Obsługi Klienta lub Punkcie Obsługi Pasażera.  Podstawą do zakodowania ulgi będzie ważna legitymacja szkolna. Będzie ono kodowane jednorazowo.

Od początku roku łatwiej będzie można uzyskać rabat na zakup kolejnego biletu – obniżony zostaje próg uprawniający do kupna kolejnego biletu z 5-procentową zniżką. Z wymaganych dotychczas 95 proc. wykonanych odbić przy wejściu (check-in) do odbić przy wyjściu (check-out) do 85 proc. Dzięki temu pasażerowie mogą zaoszczędzić do kilkudziesięciu złotych w ciągu roku.

Opisane modyfikacje dotyczą taryfy KZK GOP - w części  będzie ona wspólna dla wszystkich trzech organizatorów (KZK GOP, MZK Tychy, MZKP Tarnowskie Góry), jednak w szczegółowych rozwiązaniach (zwłaszcza dotyczących bezpłatnych przejazdów dla dzieci i młodzieży), zapisy przyjęte przez pozostałych organizatorów mogą się różnić szczegółowymi uwarunkowaniami. Pasażerów korzystających z linii pozostałych organizatorów prosimy o zapoznanie się z taryfami właściwych organizatorów.

Kolejne zmiany, w biletach długo- i średniookresowych zaplanowane są do wprowadzenia od 1 kwietnia 2018 r.

źródło: www.kzkgop.pl

Więcej tutaj.

 

 

 

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter