Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w PWiK

Zmiany w PWiK

- Chcieliśmy Was lepiej poznać, a przede wszystkim poznać Wasze możliwości. I muszę przyznać, że udało się nam ten cel osiągnąć – w ten sposób prezes Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Rudzie Śląskiej, Zbigniew Domżalski podsumowywał wyniki audytu kompetencyjnego przeprowadzonego w rudzkiej spółce. PWiK chcąc sprostać nowym wyzwaniom na rynku zmienia system wynagrodzeń pracowników oraz wprowadza zmiany organizacyjne.

Audytem kompetencyjnym zostały objęte trzy grupy pracowników PWiK. W jednej znalazła się kadra kierownicza, w drugiej mistrzowie, a w trzeciej kadra rezerwowa i specjaliści. 16 pracowników objętych audytem osiągnęło wynik na poziomie od 70 do 85 procent, co jest naprawdę świetnym rezultatem. - Wyniki audytu pozytywnie mnie zaskoczyły. Okazuje się, że mamy w spółce wielu zdolnych i kompetentnych pracowników, którzy jakoś nie mogli się „przebić”. Najwyższy czas dać im więcej zadań i odpowiedzialności – podkreślał prezes spółki Zbigniew Domżalski. Podczas spotkania z pracownikami wyjaśniał, że wyniki audytu pomogą spółce w podnoszeniu kompetencji i kwalifikacji poszczególnych osób zatrudnionych w PWiK. W podobnym tonie wypowiadał się przewodniczący Rady Nadzorczej PWiK, Wiesław Honorowicz. – Każdy kto rzetelnie pracuje, nie musi się obawiać utraty pracy. Może będzie musiał się szkolić, ale o swoje miejsce pracy będzie mógł być spokojny – tłumaczył przewodniczący Rady Nadzorczej.

Wraz z audytem rudzkie wodociągi zamierzają wprowadzić zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Niektóre z nich zostały już zrealizowane. Obecnie jednoosobowy zarząd jest wspierany przez dyrektora ds. technicznych i dyrektora ds. ekonomiczno - finansowych. Zlikwidowane zostało stanowisko wiceprezesa i jednego z dyrektorów. Główne założenia zmian w schemacie organizacyjnym dotyczą jednak jego spłaszczenia i udrożnienia procesu komunikacji wewnątrz firmy. Spółka podzielona będzie na działy, którymi kierować będą kierownicy. Z kolei w ramach każdego z działów będą funkcjonować sekcje z koordynatorami na czele. Natomiast w ramach sekcji będą działać zespoły robocze.

Podczas spotkania z pracownikami zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji przedstawił podstawowe wyniki finansowe spółki. Okazuje się, że w ciągu ostatnich czterech lat bardzo spada sprzedaż wody. Jeszcze w 2007 roku spółka sprzedała ponad 7 mln metrów sześciennych wody, tymczasem w roku ubiegłym już tylko 5,9 mln metrów sześciennych. Niestety od dłuższego czasu spółka odnotowuje stratę na sprzedaży. Gdyby nie pozostałe przychody operacyjne, to rudzkie wodociągi miałyby ujemny wynik finansowy. W tym roku, po dziewięciu miesiącach działalności, PWiK osiągnęło zysk brutto w wysokości prawie 1 mln złotych. Po potrąceniu podatku dochodowego od osób prawnych Przedsiębiorstwo odnotowało na koniec września 2011 r. stratę netto w wysokości 68 tysięcy złotych. I choć obecny rok spółka zamknie wynikiem dodatnim to, zdaniem prezesa Domżalskiego, dłużej tak nie da się funkcjonować. - Musimy wciąż szukać nowych rozwiązań, nowych źródeł przychodów – podkreśla.

W listopadzie w PWiK rozpocznie się procedura wartościowania, czyli wyceny stanowisk pracy. Zarząd spółki chce obiektywnie ocenić wysiłek każdego pracownika, po to by sprawiedliwie za niego płacić: zgodnie z odpowiedzialnością, decyzyjnością i złożonością stanowiska. - Tu nie może być żadnych niedomówień. Sytuacja, kiedy pracownik nie rozumie czegoś, albo nie wie, rodzi szereg nieporozumień. A kiedy pojawiają się nieporozumienia, wtedy jest frustracja i niezadowolenie. To nie sprzyja efektywnej pracy – uważa Domżalski. W procesie wartościowania stanowisk pracy mają się pojawić mężowie zaufania, którzy będą wybierani przez pracowników spółki. – To mają być ludzie, do których macie zaufanie – apelowali przedstawiciele firmy wykonującej w PWiK audyt.

Najważniejszy cel PWiK na najbliższe miesiące i lata, to dalszy rozwój spółki. Przedsiębiorstwo chce się skoncentrować głownie na uzbrajaniu terenów pod zabudowę mieszkaniową i usługową. To powinno przyczynić się do tworzenia nowych miejsc pracy w Rudzie Śląskiej oraz do powstawania nowych osiedli. - Na pewno będziemy inwestować w nowoczesne rozwiązania i technologie. Aktualnie testujemy urządzenia służące do stałego monitoringu przepływu wody oraz ciśnienia wody w punkcie zakupu - obiecuje prezes spółki.

Bliższe informacje: Zbigniew Domżalski, prezes PWiK, tel. 32 24 43 132.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter