Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Zmiany w programie dożywiania

Zmiany w programie dożywiania

Rudzcy radni przyjęli program osłonowy w zakresie dożywiania dzieci na lata 2019 – 2023 oraz podwyższyli kryterium dochodowe dla osób korzystających z rządowego programu dożywiania. Dzięki temu miasto będzie mogło ubiegać się o dotację do posiłków dla dzieci z budżetu państwa. W roku 2017 ze wsparcia w zakresie dożywiania skorzystało ponad 5500 osób.

Przyjęcie programu osłonowego pozwala dyrektorom szkół i przedszkoli na dofinansowanie posiłków potrzebującym dzieciom bez konieczności przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego i bez decyzji administracyjnej. – W sytuacji, gdy dziecko zgłosi chęć zjedzenia posiłku, dyrektor placówki informuje ośrodek pomocy społecznej o takiej potrzebie. Ośrodek nie musi wydawać decyzji administracyjnej w tej sprawie – mówi Krystian Morys, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. – Liczba dzieci objętych tą formą pomocy nie może jednak przekroczyć 20% liczby wszystkich dzieci dożywianych w szkołach i przedszkolach – dodaje.

Kwoty uprawniające do przyznania zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 zostały zwiększone do wysokości 150% kryteriów, określonych w ustawie o pomocy społecznej. Kryteria dochodowe od dnia 1 października 2018 roku wynoszą 701 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Podwyższenie kryteriów spowoduje, że kwoty będą wynosiły odpowiednio 1051,50 zł dla osób samotnie gospodarujących oraz 792 zł na osobę w rodzinie.

Obecnie w mieście obowiązuje program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020, przyjęty przez Radę Miasta Ruda Śląska 27 lutego 2014 roku, którego głównym celem jest zapewnienie posiłków dzieciom w przedszkolach oraz szkołach, a tym samym zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizując go wsparciem w zakresie dożywiania na terenie Rudy Śląskiej w ubiegłym roku objął 5596 osób. 121 uczniom udzielono pomocy w formie posiłku bez potrzeby wydawania decyzji administracyjnej oraz przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Koszt miejskiego programu w 2017 roku wyniósł ponad 4,2 mln zł. Ponad 2,5 mln to środki z budżetu państwa. Program "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 przewiduje wsparcie finansowe dla gmin, które udzielają pomocy w następujących formach: zapewnienia posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób potrzebujących.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter