Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w procesie rekrutacji

Przy stole siedzi grupa dzieci i wykonuje prace plastyczne. Na stole leży dużo materiałów plastycznych.

Ulegają zmianie kryteria dotyczące drugiego etapu rekrutacji do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz kryteria rekrutacji uczniów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych na terenie Rudy Śląskiej dla kandydatów mieszkających poza obwodem wybranej przez rodziców szkoły podstawowej.

Modyfikacje podyktowane są licznymi prośbami rodziców, którym zależało na tym, by rodzeństwo uczęszczało do tej samej placówki. Znowelizowane zapisy zostaną po raz pierwszy zastosowane podczas procesu naboru na rok szkolny 2024/2025.

Na pierwszym etapie rekrutacji brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie Prawo oświatowe. Jeżeli po jego zakończeniu, dana placówka przedszkolna posiada jeszcze wolne miejsca, brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący placówkę.

W przypadku procesu rekrutacji do przedszkoli dotychczasowe kryteria zostały uzupełnione o zapis przyznający dodatkowe punkty kandydatowi, którego rodzeństwo jednocześnie ubiega się o przyjęcie do tego samego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.

Z kolei jeśli chodzi o nabór do klas pierwszych szkół podstawowych, zapisy dotyczące kryteriów zostały doprecyzowane a zmianie uległy zasady przydzielania punktów za spełnienie poszczególnych warunków. Zasady te mają zastosowanie w przypadku, gdy placówka dysponuje jeszcze wolnymi miejscami w klasie pierwszej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter