Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy Ruda

Zmiany w organizacji ruchu w dzielnicy Ruda

Od 20 sierpnia br. kierowców w Rudzie Śląskiej – Rudzie czekają istotne zmiany, związane z dwiema ważnymi inwestycjami - przebudową ulicy Piastowskiej oraz budową ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego. Znaczna część ulicy Piastowskiej zostanie zamknięta dla ruchu, podobnie jak odcinki ulic Brańskiego i Magazynowej.

W związku z zamknięciem części ul. Piastowskiej między skrzyżowaniami z ulicami Sobieskiego i Na Łąkach zostanie wprowadzony objazd. Zaczynając od strony granicy z Bytomiem będzie on biegł ulicami Sobieskiego w Rudzie Śląskiej, Bytomską i Trębacką w Zabrzu, Szczęść Boże, Torową
i Gierałtowskiego w Rudzie Śląskiej. Tą trasą poruszać będą się też autobusy linii nr 118. Pierwszym etapem inwestycji będzie budowa nowego mostu nad Bytomką, jednak ruch pieszy w tym miejscu zostanie utrzymany.

Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Wolności, Magazynowej i Brańskiego związana będzie z zamknięciem dla ruchu ulicy Magazynowej na odcinku od ul. Norwida do ul. Wolności. Objazd zostanie poprowadzony ulicami Kokotek, Zabrzańską i Wolności, z wyjątkiem linii autobusowej nr 147, której zapewniony zostanie przejazd obecną trasą. Natomiast ulica Brańskiego zostanie zamknięta dla ruchu na odcinku od ul. Wolności do ul. Narcyzów, a objazd będzie poprowadzony ulicami Różaną, Storczyków i Narcyzów. Ulica Wolności będzie przejezdna w obu kierunkach, jednak należy liczyć się z doraźnymi utrudnieniami, związanymi z pracami w obrębie likwidowanego torowiska tramwajowego.

Ulica Piastowska prowadzi do granicy miasta z Bytomiem. – Modernizacja tej ulicy będzie kosztować prawie 27 mln zł – mówi wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Na odcinku prawie 2 kilometrów wymieniona zostanie nawierzchnia, powstanie nowy most nad rzeką Bytomką, chodniki, ścieżki rowerowe, zatoki autobusowe i postojowe, oświetlenie LED oraz zbiorniki retencyjne. Wykonana zostanie kanalizacja deszczowa i sanitarna, przebudowana zostanie sieć wodociągowa, gazowa i teletechniczna oraz linia energetyczna, a także zlikwidowane zostanie torowisko po dawnej linii tramwajowej nr 18 – wylicza.

11 lipca został przekazany plac budowy. Wykonawca na realizację zadania ma 20 miesięcy. Na część inwestycji, która dotyczy budowy nowego mostu nad Bytomką, Ruda Śląska otrzymała dofinansowanie z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z tegorocznej puli Metropolitalnego Funduszu Solidarności w kwocie 1,8 mln zł.

W centrum dzielnicy Ruda ul. Piastowska łączy się z ul. Wolności, która biegnie dalej na południe do ul. Zabrzańskiej. Na skrzyżowaniu tej ulicy z ulicami Magazynową i Brańskiego powstanie w tym roku rondo. – Dzięki tej inwestycji zwiększy się bezpieczeństwo i płynność ruchu na tym skrzyżowaniu – mówi Sławomir Drożdżał z Wydziału Dróg i Mostów UM. – Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, chodnika i ścieżki rowerowej z kostki betonowej, zatoki autobusowej z kostki granitowej i miejsc postojowych z płyt ażurowych, budowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego, a także rozbiórkę nieużywanego już torowiska tramwajowego - informuje.

W ramach inwestycji wybudowane zostanie też oświetlenie drogowe ulicy Brańskiego od ronda do skrzyżowania z ulicą Narcyzów oraz doświetlenie przejścia dla pieszych przy ul. Wolności. Samo rondo będzie typu turbinowego – kierowcy wjeżdżający z ul. Magazynowej i od południowej strony z ul. Wolności przed wjazdem na rondo będą wybierali jeden z dwóch pasów ruchu zgodnie z planowanym kierunkiem wyjazdu. Koszt zadania to ponad 7,8 mln zł. Plac budowy dla tej inwestycji został przekazany 9 lipca, a rondo ma powstać do końca listopada br.

Trwa również opracowywanie dokumentacji projektowej kompleksowej przebudowy ulicy Wolności. To droga powiatowa o długości 1,7 km, pełniąca ważną rolę w układzie drogowym miasta jako łącznik centrum dzielnicy Ruda z drogami wojewódzkimi nr 925 i 902 (Drogowa Trasa Średnicowa). Do 14 lutego 2015 r. w ciągu ulicy Wolności przebiegała jednotorowa linia tramwajowa, obecnie wzdłuż ulicy przebiegają jedynie linie autobusowe. Rozpoczęcie przebudowy planowane jest na lata następne.

W budżecie Rudy Śląskiej na 2018 rok na inwestycje zarezerwowano ponad 157,5 mln zł, w tym prawie 79,5 mln zł na zadania drogowe. Najważniejsze wydatki w tym zakresie związane są aktualnie z budowaną trasą N-S - ponad 41 mln zł.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter