Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w "opłacie śmieciowej"

12 złotych miesięcznie będą płacić za śmieci od nowego roku mieszkańcy Rudy Śląskiej. Rada Miasta przegłosowała nową stawkę „opłaty śmieciowej”, wyższą od dotychczasowej o 3 złote. Zmiana stawki to efekt podrożenia cen na rynku usług komunalnych. – W zasadzie, żeby system śmieciowy zbilansował się „na zero”, musielibyśmy podnieść opłatę jeszcze bardziej. Jednak mając świadomość sytuacji finansowej rudzkich rodzin postanowiliśmy dopłacać do śmieci
z budżetu miasta
– tłumaczy prezydent Grażyna Dziedzic. Opłatę mieszkańcy będą wnosić w miesięcznych okresach rozliczeniowych. Do tej pory z miastem rozliczali się co drugi miesiąc.

Podwyższenie opłaty to efekt ostatniego przetargu śmieciowego na 2016 rok. W postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, która przewiduje stawkę za odbiór i zagospodarowanie jednej tony odpadów na poziomie ponad 460 zł brutto. To o 110 zł więcej, niż  było do tej pory.

Wpływ na podwyższenie stawki przez wykonawcę ma między innymi to, że od nowego roku nieposegregowane śmieci i odpady zielone z terenu miasta w całości będą wywożone do Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, czyli do tzw. RIPOK-ów, które za każdą tonę  przywożonych odpadów pobierają średnio 290 złotych. W Rudzie Śląskiej nie ma takiej instalacji, dlatego też odpady będą transportowane do innego miasta, co znacznie podraża koszty systemu śmieciowego. Do tej pory miasto część śmieci składowało w tzw. instalacjach zastępczych, a takie w Rudzie Śląskiej są dwie. Tym samym koszt usługi świadczonej przez wykonawcę był znacznie niszy. – Dostaliśmy informację, że od nowego roku RIPOK-i będą  w stanie w całości odbierać od nas śmieci zmieszane oraz odpady zielone. W tej sytuacji nie będziemy mogli już wykorzystywać instalacji zastępczych, które funkcjonują w Rudzie Śląskiej, bo tak nakazuje ustawa – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Kolejny problem jest taki, że miasto nie mając własnego RIPOK-a, nie ma wpływu na cenę tony śmieci wwożonej do instalacji. To ma się zmienić, bo władze Rudy Śląskiej planują jej budowę w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. – Dzięki temu będziemy mogli zarobić na śmieciach i te pieniądze przekazać na finansowanie całego systemu gospodarki odpadami w mieście – tłumaczy Mejer.

Żeby system śmieciowy się samofinansował „opłata śmieciowa” za śmieci segregowane musiałaby w Rudzie Śląskiej zostać podniesiona do poziomu 14,30 zł za osobę na miesiąc. To o 5,30 zł więcej, niż mieszkańcy miasta płacą w tej chwili. Władze miasta zdecydowały jednak, że stawka za śmieci segregowane będzie podniesiona jedynie o 3 złote, a to oznacza, że do systemu śmieciowego trzeba będzie dopłacić z budżetu miasta. W ciągu najbliższego roku będzie to kwota ponad 3,7 mln zł. - Żeby wygospodarować te pieniądze będziemy musieli ograniczyć wydatki bieżące i wziąć na barki miasta część kosztów funkcjonowania systemu śmieciowego - podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Jednocześnie radni podwyższyli stawki opłat dla tzw. nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady komunalne, m.in. dla firm, szkół, przedszkoli, czy placówek służby zdrowia. Teraz będą się one kształtować następująco: jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny - 10 zł za kubeł 60 l, 19 zł za kubeł 120 l, 23 zł za kubeł 140 l, 40 zł za kubeł 240 l, 60 zł za kubeł 360 l, 183 zł za kubeł 1 100 l, 485 zł za kubeł 3 000 l, 804 zł za kubeł 5 000 l, 1 126 zł za kubeł 7 000 l, 1 610 zł za kubeł 10 000 l; jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny: 19 zł za kubeł 60 l, 40 zł za kubeł 120 l, 47 zł za kubeł 140 l, 80 zł za kubeł 240 l, 120 zł za kubeł 360 l, 366 zł za kubeł 1 100 l, 970 zł za kubeł 3 000 l, 1 620 zł za kubeł 5 000 l, 2 268 zł za kubeł 7 000 l, 3 243 zł za kubeł 10 000 l.

Przypomnijmy, że pierwotnie opłata śmieciowa w Rudzie Śląskiej wynosiła 11 zł od osoby za śmieci segregowane lub 17 zł od osoby za śmieci niesegregowane. Po kilku miesiącach Rada Miasta obniżyła opłatę za segregowane odpady do 9 złotych.

Radni podjęli też uchwały dotyczące odbioru śmieci z ogródków działkowych. – Zgodnie z nowymi przepisami gminy zostały zobowiązane do uchwalenia ryczałtowej rocznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – mówi Beata Bereta, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej UM. – W Rudzie Śląskiej będzie ona wynosiła 42 złote, jeżeli odpady są segregowane, i 84 złote dla odpadów niesegregowanych – informuje. Opłata będzie pobierana w dwóch równych ratach w terminie do 30 czerwca oraz do 31 października (2x21 zł za śmieci segregowane lub 2x42 zł za śmieci niesegregowane). Radni ustalili również nowy wzór deklaracji, do złożenia której zobowiązani są właściciele domków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Druki te trzeba będzie złożyć w Urzędzie Miasta do 31 maja 2016 r.

Nowelizacja ustawy wprowadziła również konieczność uchwalenia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w mieście. Dokument został uchwalony już na jednej poprzednich sesji i uwzględnia wnioski z dotychczasowego funkcjonowania nowych zasad odbioru odpadów komunalnych. – W grudniu, styczniu i lutym odpady zmieszane będą odbierane z ogródków działkowych raz w miesiącu, a w pozostałych miesiącach, jak dotychczas, czyli dwa razy w miesiącu. Z kolei odbiór odpadów segregowanych w czerwcu, lipcu i sierpniu prowadzony będzie dwa razy w miesiącu, a w pozostałych miesiącach jak dotychczas, czyli raz w miesiącu – tłumaczy Beata Bereta.

Mieszkańcom Rudy Śląskiej umożliwione zostanie także przyjmowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne, w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Doprecyzowana została również ilość pojemników na niesegregowane odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkiwanych: do 5 osób – 1 pojemnik 120l, 6 osób i więcej - dwa pojemniki 120l lub jeden pojemnik 240l.

W 2013 r. w Rudzie Śląskiej zebrano 54,3 tys. ton odpadów, z czego 41,9 tys. ton stanowiły komunalne odpady zmieszane. W zeszłym roku zebrano ponad 52,6 tys. ton odpadów, w tym 39 tys. ton śmieci nieposegregowanych. Natomiast w pierwszej połowie 2015 r. w mieście zebrano 25,1 tys. ton odpadów, w tym 19 tys. ton odpadów zmieszanych.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter