Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany w dowodach osobistych

Zmiany w dowodach osobistych

Odciski palców i odwzorowanie podpisu właściciela – to nowe elementy, które znajdą się w nowych dowodach osobistych. Wnioski o wydanie tych dokumentów będzie można składać od 8 listopada. Warto podkreślić, że zmiany te nie nakazują wymiany dotychczasowych dokumentów, jeśli te są jeszcze ważne.

Zmiany wynikają z dostosowania ustawy o dowodach osobistych do przepisów unijnych. Najważniejsze z nich to zamieszczenie drugiej cechy biometrycznej (odcisku palca), odwzorowanie podpisu właściciela dowodu oraz konieczność osobistego złożenia wniosku w urzędzie (dla osób powyżej 12. roku życia). Na dokumencie pojawi się odwzorowanie własnoręcznego podpisu, z kolei odcisk palca zostanie zapisany w warstwie elektronicznej i nie będzie widoczny.

Obecnie, od końca lipca, wnioski o wydanie dowodu osobistego składa się osobiście w urzędzie miasta. Złożenie wniosku on-line jest możliwe wyłącznie w przypadku dokumentu dla dzieci do 12. roku życia, od których odciski palców nie będą pobierane. W uzasadnionych przypadkach możliwe będzie złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego oraz jego odbiór poza siedzibą urzędu.

Okres ważności nowych dowodów osobistych wynosi: 10 lat - dla osób powyżej 12. roku życia; 5 lat - dla osób do 12. roku życia; 12 miesięcy - dla osób, od których chwilowo nie można pobrać odcisków palców.

W związku z wprowadzeniem nowych dowodów osobistych nie ma obowiązku wymiany ważnych dokumentów tego rodzaju. Dowody wydane przed dniem obowiązywania nowych przepisów zachowają ważność do upływu terminów w nich określonych. Dotyczy to również dokumentów wydanych na czas nieoznaczony. Proces wymiany dowodów osobistych będzie naturalny, rozłożony na 10 lat i potrwa do 2031 roku. Jeśli jednak posiadacz dowodu osobistego obecnego wzoru będzie chciał posługiwać się dowodem osobistym z odciskami palców, będzie mógł go bezpłatnie wymienić jeszcze przed upływem ważności dotychczasowego dokumentu.

Obowiązek posiadania dowodu osobistego ma osoba pełnoletnia, która posiada obywatelstwo polskie i na stałe mieszka na terytorium RP. Prawo do dowodu osobistego mają z kolei osoby niepełnoletnie oraz obywatele RP mieszkający za granicą.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego można pobrać ze strony internetowej lub bezpośrednio w siedzibie urzędu. Składając go, osoba przedkłada do wglądu dotychczasowy dowód osobisty lub ważny paszport. Do wniosku należy dołączyć jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, o dobrej ostrości, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Odbiór nowego dowodu osobistego, jak dotychczas, następuje osobiście, w tym samym urzędzie, w którym został złożony wniosek o jego wydanie. Procedura wydania dowodu osobistego będzie rozszerzona o weryfikację zgodności odcisków palców posiadacza dowodu osobistego.

Warto przypomnieć, że od 2015 roku w dowodzie osobistym nie umieszcza się już informacji o kolorze oczu i wzroście czy adresu zameldowania. W związku z tym zmiana miejsca zameldowania nie powoduje konieczności wymiany dokumentu. Ponadto dowody osobiste posiadają warstwę elektroniczną, która umożliwia m.in. korzystanie z e–usług udostępnianych przez urzędy, banki czy służbę zdrowia.

W 2020 roku do Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Ruda Śląska wpłynęło ok. 7,4 tys. wniosków o wydanie dowodu osobistego, z kolei rok wcześniej, czyli w 2019 roku, podobnych wniosków było 10,6 tys.

5 listopada 2021 r. (piątek) o godz. 12:00 zostanie całkowicie zablokowany dostęp do Rejestru Dowodów Osobistych w związku z pracami związanymi z wdrożeniem nowych dowodów osobistych. Dlatego złożenie wniosku oraz odbiór dokumentów będą możliwe tylko do godziny 11:45.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter