Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji

Zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji

W związku z faktem, iż Ruda Śląska znajduje się w tzw. strefie czerwonej, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników urzędu, istnieje konieczność zmiany organizacji pracy Wydziału Komunikacji. Od 26.10.2020 r. (poniedziałek) obowiązują następujące ograniczenia:

  1. Rejestracja pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP odbywa się tylko po wcześniejszej rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunikacji na stronie: http://www.rudaslaska.pl/rezerwacje
  2. Rejestracja pojazdu nowego (z salonu) lub sprowadzonego z zagranicy odbywa się wyłącznie na podstawie biletu wydawanego w Biurze Obsługi Mieszkańców – parter, budynek główny Urzędu Miasta Ruda Śląska. Uwaga: rezerwacje terminów dokonane do 23 października br. włącznie zachowują swoją ważność.
  3. Pozostałe sprawy z zakresu działania Wydziału Komunikacji odbywają się na dotychczasowych zasadach.


Jednocześnie informujemy, że przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego już na terytorium RP nie należy do spraw wymagających natychmiastowego działania, ponieważ można korzystać z pojazdu na dotychczasowych tablicach rejestracyjnych i na podstawie posiadanych dokumentów. Jedyny obowiązek, jaki w tym przypadku spoczywa na właścicielu, to zgłoszenie nabycia pojazdu. W tym celu należy złożyć w urzędzie odpowiedni wniosek (5.2) i dołączyć do niego kopię umowy kupna pojazdu. (Wniosek można pobrać ze strony BIP Urzędu Miasta).

Przypominamy, że od 01.10.2018 r. nie ma obowiązku posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego w czasie kierowania pojazdem zarejestrowanym na terenie RP.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter