Baner z programem Dni Rudy Śląskiej 2024.
Kir Żałobny

Zmiana terminów odbioru odpadów

Zmiana terminów odbioru odpadów

W okresie świątecznym i noworocznym nastąpi zmiana terminów odbioru odpadów.
 
1. Dla nieruchomości obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z  o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Kokotek 33

Zabudowa jednorodzinna i nieruchomości niezamieszkałe

Odpady komunalne zmieszane:
- terminy wywozów przypadające na dni świąteczne tj. środę 25.12.2013 r. i czwartek  26.12.2013 r. zostają przesunięte na piątek 27.12.2013 r. i sobotę 28.12.2013 r.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie pojemników z odpadami od piątku 27.12.2013 r. od godz. 6.00.
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 02.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 03.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 03.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę 04.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na poniedziałek 06.01.2014 r. zostaje przesunięty na wtorek 07.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na wtorek 07.01.2014 r. zostaje przesunięty na środę 08.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na środę 08.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 09.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 09.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 10.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 10.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę 11.01.2014 r.

Odpady bio:
- termin wywozu przypadający na dzień świąteczny tj. środę 25.12.2013 r. zostaje przesunięty na piątek 27.12.2013 r.
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 02.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 03.01.2014 r.

Odpady segregowane w workach:
- termin wywozu przypadający na dzień świąteczny tj. środę 25.12.2013 zostaje przesunięty na piątek 27.12.2013 r.
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 02.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 03.01.2014 r.
Prosimy mieszkańców o udostępnienie pojemników i worków z odpadami w ww. terminach od godz. 6.00.

Pozostałe terminy odbioru odpadów pozostają bez zmian.

Osiedla mieszkaniowe (zabudowa wielorodzinna)

Odpady komunalne zmieszane:
- terminy wywozów przypadające na dni świąteczne tj. środę 25.12.2013 r. i czwartek  26.12.2013 r. zostają przesunięte na piątek 27.12.2013 r. i sobotę 28.12.2013 r.
Prosimy o udostępnienie pojemników z odpadami od piątku 27.12.2013 r. od godz. 6.00.
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 02.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 03.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 03.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę 04.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na poniedziałek 06.01.2014 r. zostaje przesunięty na wtorek 07.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na wtorek 07.01.2014 r.  zostaje przesunięty na środę 08.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na środę 08.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 09.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 09.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 10.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 10.01.2014 zostaje przesunięty na sobotę 11.01.2014 r.

Odpady segregowane  i przedmioty wielkogabarytowe:
- terminy wywozów przypadające na dni świąteczne tj. środę 25.12.2013 r. i czwartek  26.12.2013 r. zostają przesunięte na piątek 27.12.2013 r. i sobotę 28.12.2013 r.
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek  02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 02.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 03.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 03.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę 04.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na poniedziałek 06.01.2014 r. zostaje przesunięty na wtorek 07.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na wtorek 07.01.2014 r. zostaje przesunięty na środę 08.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na środę 08.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 09.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na czwartek 09.01.2014 r. zostaje przesunięty na piątek 10.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na piątek 10.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę 11.01.2014 r.

Prosimy o udostępnienie  pojemników z odpadami w powyższych terminach.

2. Dla nieruchomości obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych van Gansewinkel Górny Śląsk Sp. z  o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej przy ul. Piotra Skargi 87

Osiedla mieszkaniowe (zabudowa wielorodzinna)

Odpady zmieszane, segregowane  i przedmioty wielkogabarytowe:
- termin wywozu przypadający na środę 01.01.2014 r. zostaje przesunięty na czwartek 02.01.2014 r.
- termin wywozu przypadający na poniedziałek 06.01.2014 r. zostaje przesunięty na sobotę  04.01.2014 r.

Zabudowa jednorodzinna i nieruchomości niezamieszkałe

Terminy wywozu odpadów są zgodne z obowiązującym harmonogramem. Harmonogram wywozu odpadów na rok 2014 zostanie umieszczony na stronie internetowej Miasta (www.rudaslaska.pl) oraz firm odbierających odpady komunalne (www.puk.toensmeier.pl; www.vangansewinkel.pl). Ponadto do każdego domu  w zabudowie jednorodzinnej zostanie dostarczony harmonogram w wersji papierowej.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter