Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiana sobotnich dyżurów USC

Zmiana sobotnich dyżurów USC

Od 4 lutego Urząd Stanu Cywilnego w Rudzie Śląskiej w soboty będzie przyjmował mieszkańców krócej – od 8:00 do 14:00, a nie jak do tej pory - od 8:00 do 16:00.

- Przeanalizowaliśmy liczbę udzielanych ślubów i zgonów rejestrowanych w soboty na przestrzeni kilku ubiegłych lat – tłumaczy sekretarz miasta Grażyna Janduła-Jonda. - Jeżeli chodzi o śluby, to w 2021 roku ich średnia liczba w soboty wynosiła 4,5, natomiast w 2022 roku średnio było ich niespełna 4. Z kolei średnia liczba zgonów rejestrowanych w 2022 roku w soboty wynosiła 1. Stąd też skrócenie czasu pracy nie będzie się wiązało z utrudnieniami dotyczącymi rejestracji zgonów, zmiana godzin pracy nie wpłynie też negatywnie na dostępność sobotnich terminów na zawarcie związku małżeńskiego - informuje.

Trzeba również dodać, że w przypadku szczególnych potrzeb mieszkańców, np. ślubów zawieranych w plenerze, sprawy z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego będą mogły być załatwiane także w innych godzinach.

Ogółem w 2022 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowano 516 małżeństw, z czego 300 stanowiły uroczystości cywilne, w tym 12 ślubów w plenerze. USC zarejestrował też 1 648 zgonów, tj. o 203 mniej, niż w roku poprzednim.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter