Header decorative image
Kir Żałobny

Zmiana numeru „konta śmieciowego”

Zmiana numeru „konta śmieciowego”

Zmieniają się zasady wnoszenia opłat za śmieci! Od teraz będą one wpłacane na osobiste konta bankowe. Sprawa dotyczy ponad 8 tys. właścicieli i zarządców nieruchomości z Rudy Śląskiej, którzy złożyli tzw. „deklarację śmieciową”. Termin uiszczania kolejnej opłaty mija z końcem października. Cztery pierwsze miesiące funkcjonowania nowego systemu gospodarki odpadami w Rudzie Śląskiej to koszt ok. 6 mln zł.

- Nowe zasady wnoszenia „opłat śmieciowych” mają usprawnić rozliczanie należności za odpady - informuje Ewa Czapelka, naczelnik Wydziału Finansowo-Księgowego UM. - Dzięki nowemu rozwiązaniu pieniądze będą trafiały bezpośrednio na numer konta danego właściciela czy zarządcy nieruchomości, a to oznacza, że szybciej zostaną one zaksięgowane na kartach poszczególnych płatników. W ten sposób chcemy obniżyć koszty funkcjonowania nowego systemu, bo do jego obsługi będzie potrzebnych mniej osób - tłumaczy. Co ważne, osoby, które wolą dokonywać wpłat gotówkowych, nadal mogą to robić w kasach magistratu.

Zgodnie z obowiązującymi w Rudzie Śląskiej zasadami, „opłata śmieciowa” powinna być regulowana 6 razy w roku /do końca lutego, kwietnia, czerwca, sierpnia, października oraz grudnia/. Dwumiesięczne okresy rozliczeniowe obowiązują też przedsiębiorców, działkowców oraz placówki oświatowe i służby zdrowia. Różnica pomiędzy nimi, a mieszkańcami polega na tym, że ci pierwsi płacą od wielkości potrzebnych kubłów na śmieci, natomiast ci ostatni - „od głowy”. Z obowiązku pamiętania o terminach wpłat zwolnieni są natomiast lokatorzy bloków, ponieważ za nich wszystko załatwia spółdzielnia.

Każdy właściciel i zarządca nieruchomości przed dokonaniem wpłaty musi pamiętać o ciążących na nim obowiązkach. - Od czasu złożenia pierwszych deklaracji minęło już ponad pół roku, więc w wielu przypadkach ilość domowników mogła się zmienić - komentuje Ewa Wyciślik, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. - Tym niemniej musimy pamiętać, że nie możemy zmieniać wysokości opłaty „na własną rękę”. Każdy taki fakt musi zostać poparty złożeniem w urzędzie miasta nowej „deklaracji śmieciowej”. Mamy na to 14 dni od chwili, gdy ktoś się do nas wprowadza czy wyprowadza z domu - zastrzega naczelnik.

Krótko mówiąc, dokonywana wpłata musi odpowiadać opłacie, jaka została wyliczona w „deklaracji śmieciowej”. Przypadki, w których kwoty te nie będą się zgadzać, magistrat będzie kierował do wyjaśnienia. W lepszym położeniu będą przy tym osoby, które dokonają nadpłaty - w tych sytuacjach będzie ona zatrzymywana na poczet kolejnej należności. Osoby, które  zapłacą natomiast za mało, będą musiały pokryć różnicę wraz z odsetkami. Takich problemów nie powinny mieć osoby, które zdecydują się na zapłatę „opłaty śmieciowej” w kasie urzędu miasta - wtedy wysokość należności za śmieci zweryfikuje system komputerowy. Na wysokość dokonywanej wpłaty powinni jednak uważać ci, którzy dokonują jej za pośrednictwem poczty, banku czy też przelewem internetowym. W tych przypadkach poprawność kwoty zostanie bowiem zweryfikowana dopiero po tym, gdy wpłynie na indywidualny rachunek płatnika.

Pieniądze z opłat w całości zostaną przeznaczone na funkcjonowanie nowego systemu śmieciowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ma się on samofinansować z opłat wnoszonych przez mieszkańców, a miasto nie może dołożyć do niego ze swego budżetu ani jednej złotówki. Pieniądze z opłaty mają pokryć takie koszty jak odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, zapewnienie mieszkańcom kubłów na śmieci, utworzenie i utrzymanie punktów, w których można oddać posegregowane śmieci oraz koszty obsługi administracyjnej.

„Opłatę śmieciową” należy wpłacać na indywidualny numer rachunku, który został wskazany w piśmie informacyjnym. W ostatnich dniach rudzki magistrat rozesłał blisko 9 tysięcy takich listów. Osoby, które dokonują opłaty przelewem powinny pamiętać, by w jego tytule wpisać: „opłata za odpady”, imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości, adres nieruchomości, której opłata dotyczy oraz okres, za który regulowana jest należność. Trzeba także dopisać numer karty kontowej wskazany w piśmie wysłanym przez magistrat.

Dodatkowych informacji w zakresie opłat za śmieci udziela Wydział Finansowo-Księgowy rudzkiego magistratu pod numerem telefonu: 32 244 90 00 wew. 5171. - Osoby, które mają jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasad wnoszenia opłat za odpady proszone są o kontakt z naszym wydziałem. Na pewno wszystkie zgłoszone przez mieszkańców uwagi zostaną przez nas uwzględnione na dalszych etapach wdrażania „ustawy śmieciowej” - deklaruje Ewa Czapelka.  W pozostałych sprawach związanych z nowym systemem gospodarki odpadami informacji można natomiast zasięgnąć w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - tel. 32 244 90 00 wew. 4010, 4011, 4012 oraz 32 244 90 62.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter