Kir Żałobny

Zmiana nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

Zmiana nazwy ulicy Leona Kruczkowskiego

W związku z uchwaloną przez parlament tzw. „ustawą dekomunizacyjną” Wojewoda Śląski wydał zarządzenie zastępcze, zmieniające nazwę ulicy Leona Kruczkowskiego w Rudzie Śląskiej na ulicę gen. Stanisława Maczka. Zmiana weszła w życie 28 grudnia 2017 r. Numery porządkowe budynków i lokali pozostają niezmienione.

Osoby zamieszkujące przy tej ulicy nie muszą wymieniać dokumentów zawierających dotychczasowy adres, gdyż zgodnie ustawą zachowują one swoją ważność. Nie trzeba zatem wymieniać takich dokumentów jak:
- dowód osobisty,
- paszport,
- prawo jazdy,
- dowód rejestracyjny samochodu lub innego pojazdu mechanicznego.

Zmiana nazwy ulicy nie będzie rodzić problemów z dostarczaniem korespondencji pod dotychczasowy adres.

Niezależnie od powyższego zmianę nazwy ulicy mieszkańcy powinni przy najbliższej okazji zgłosić między innymi w banku, Urzędzie Skarbowym, ZUS, u operatora telekomunikacyjnego oraz u dostawcy energii elektrycznej i gazu (niektórzy operatorzy wymagają jedynie zgłoszenia telefonicznego).

Wszystkie pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy ulicy dokonanej na podstawie przepisów ustawy są zwolnione od opłat.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter