Kir Żałobny

Zmiana lokalizacji Wydziału Gospodarki Odpadami

Kremowo-brązowy budynek, przed nim plac z ławkami i flagami na masztach.

Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Ruda Śląska znajduje się obecnie w skrzydle bocznym na I piętrze głównego budynku przy pl. Jana Pawła II 6 (pokoje 127-136) Zmianie uległy także numery telefonów do wydziału.
Pracownicy Wydziału Gospodarki Odpadami przyjmują mieszkańców w godzinach pracy urzędu:

Pok. 129 (odbiór odpadów komunalnych, wymiana pojemników, interwencje w związku z brakiem wywozu odpadów,  harmonogramy wywozu, „dzikie” wysypiska, big bagi), wew. 1290, 1291

Pok. 128 (Rejestr Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych), wydawanie decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości), wew. 1280

Pok. 135, 136 (odpady przemysłowe, usuwanie azbestu), wew. 1350, 1360

Pok. 132, 133, 134 (deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -  złożenie, korekta, uzupełnianie; naliczanie opłat za odpady komunalne; wyłączenie się z miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi), wew.1320, 1330, 1340, 1341, 1342

Pok. 127 (księgowość, windykacja, zaległości w spłacie należności za odpady komunalne; upomnienie) wew. 1270, 1271.  

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter