Header decorative image
Kir Żałobny

Złoty Laur dla Inkubatora

Złoty Laur dla Inkubatora

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości znalazł się wśród laureatów Złotych Laurów Umiejętności i Kompetencji. Nagrody zostały wręczone podczas gali zorganizowanej po raz 21 przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach.

- To wyjątkowe wyróżnienie potwierdza, że nasz Inkubator skutecznie wspiera innowacyjnych przedsiębiorców – mówi Michał Pierończyk, zastępca prezydenta Rudy Śląskiej. – Cieszy szczególnie to, że spółka jest otwarta na nowe przedsięwzięcia, czego najlepszym dowodem jest powołany niedawno z jej inicjatywy Śląski Klaster Multimedialny – dodaje.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości został nagrodzony w kategorii „Osoba lub Instytucja wspierająca rozwój gospodarki rynkowej lub edukująca na potrzeby firm”. – Odbiór tej nagrody to dla mnie ogromny zaszczyt. Jest ona niezwykłym wyróżnieniem dla wszystkich pracowników Inkubatora, a także dla władz miasta, które stworzyły odpowiednie warunki do pokazania kreatywności i pobudzania innowacyjności – mówi Joanna Sochacka, prezes Inkubatora. – Wykonaliśmy ogrom prac, aby móc wykreować coś nowego i rozpowszechnić nowoczesne trendy. Aby to robić potrzeba dobrych, zdeterminowanych pracowników. To są osoby, którym chce się pracować, mają świetne pomysły, a na dodatek w większości mieszkają w Rudzie Śląskiej - dodaje.

Wśród laureatów Platynowych Laurów Umiejętności i Kompetencji znalazł się w tym roku Piotr Antonowicz - prezes Rudpol-OPA Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej. Najwyższym, Diamentowym Laurem został uhonorowany Janusz Lewandowski – komisarz Unii Europejskiej ds. budżetu i programowania finansowego.

W 1992 roku działacze samorządu gospodarczego skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach wystąpili z inicjatywą nagradzania ludzi nieprzeciętnych, wyróżniających się firm, organizacji i instytucji, które aktywnie i skutecznie włączyły się w proces tworzenia gospodarki rynkowej, jej restrukturyzacji oraz dostosowania do standardów europejskich. Laury przyznaje kapituła, powoływana przez prezesa RIG. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz rządowych i samorządowych województw biorących udział w konkursie, instytucji będących pomysłodawcami i współtwórcami przedsięwzięcia, partnerskich izb gospodarczych biorących udział w konkursie oraz laureatów minionych edycji.

Podczas wcześniejszych edycji laureatami nagrody zostali m.in. Jan Paweł II, Jerzy Buzek, Javier Solana, Bronisław Geremek, Jan Nowak Jeziorański, Zbigniew Brzeziński, o. Mieczysław Krąpiec, Vaclav Havel, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski, Leszek Balcerowicz, Andrzej Wajda, Andris Piebalgs, Bogdan Borusewicz, Janusz Steinhoff, Radosław Sikorski, Zbigniew Religa, Jan Kułakowski, Andrzej Bochenek, Marian Zembala, Bogusław Maciejewski, Jerzy Hołowiecki, Tadeusz Sławek, Róża Thun, Michał Tendera, Krystyna Bochenek, Bożena Walter, Krzysztof Zanussi, Jose Mauel Barosso i Donald Tusk.

Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości Sp. z o.o. jest spółką miejską, której misją jest tworzenie sprzyjających warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw o innowacyjnym charakterze działalności. Czyni to oferując wsparcie infrastrukturalnego, marketingowe, kadrowe oraz finansowe, a także inne usługi. W początkowym okresie funkcjonowania Inkubatora stworzono specjalne preferencje dla nowo powstałych, małych firm z sektora IT. Przez okres 12 miesięcy takie firmy korzystały z obniżonych kosztów wynajmu lokalu, wyposażenia biura oraz doradztwa w zakresie księgowości, prawa, ekonomii a także pozyskiwania środków pomocowych z UE.

Atrakcyjna oferta sprawiła, że wkrótce po inauguracji działalności Inkubatora (3 sierpnia 2007) skomercjalizowano całą powierzchnię. Przedsiębiorcy, którzy zlokalizowali tu swoją działalność, mogą uczestniczyć w szkoleniach oraz korzystać z fachowego doradztwa. Do dyspozycji najemców oraz klientów zewnętrznych oddano nowoczesną, multimedialną. Obecnie w Rudzkim Inkubatorze Przedsiębiorczości przy ul. Karola Goduli działa około 25 firm.

15 stycznia 2013 r. została podpisana umowa partnerstwa Śląskiego Klastra Multimedialnego. Inicjatorem utworzenia tej innowacyjnej sieci współpracy jest Rudzki Inkubator Przedsiębiorczości, który w zeszłym roku pozyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu „Innowacje Śląska - utworzenie, promocja i rozwój Śląskiego Klastra Multimedialnego”. Klaster powstał dzięki zaangażowaniu w jego budowę przedsiębiorców, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach oraz wsparciu władz miasta i regionu. - Na Śląsku działa dziesięć tysięcy firm w sektorze IT i multimedialnym. Te firmy nie wiedzą o możliwościach współpracy, które mogłyby wyniknąć kiedy się poznają, wymienią kontakty i rekomendacje. My tworzymy właśnie takie warunki, żeby firmy mogły się spotykać – mówi Joanna Sochacka.

Wróć

Prześlij opinię

Na skróty

Zapisz się na newsletter